Kurs odbędzie się w sali dydaktycznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zapraszamy na kurs dla pielęgniarek. Kurs dotyczy opieki nad pacjentem z chorobą zakaźną

Uznani specjaliści, w tym m.in. dr Wiesława Błudzin, ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu a także Aleksandra Tkaczuk, pielęgniarka oddziałowa OKChZ oraz Beata Chmielniak pielęgniarka epidemiologiczna naszego Szpitala – zapraszają do udziału w kursie „Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek”.

Kurs odbędzie się w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w terminie 19.04.2023–13.07.2023. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik kursu otrzyma: podręcznik, materiały biurowe – notes, długopis, pendrive.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 441 51 90.

Całkowite koszty kursu finansowane są w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 (PO WER 2014–2020) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

Link do zapisu (logowania) znajduje się na stronie : oipip.opole.pl – https://oipip.opole.pl/zaproszenie-na-kurs-specjalistyczny-dofinansowany-z-funduszy-europejskich-2