Kontuzjowane kolano 2 stabilizatorze

Nie ma bólu, wraca sprawność

Summary

Przeanalizowano skutki operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Nie ma bólu, wraca sprawność.

Lekarze Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zbadali  jak wygląda kondycja pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego. Podczas wizyt zoperowanych pacjentów w poradni (do poradni ortopedycznej naszego szpitala zgłosiło się około 90% zoperowanych, pozostali korzystali z poradni bliżej miejsca zamieszkania) – pytano o stopień odczuwanego bólu, sprawność, jakość życia.  Następnie lekarze porównali uzyskane odpowiedzi, ze wskazaniami sprzed operacji.

Przykładowo: przed zabiegiem endoprotezoplastyki stawu biodrowego – 47% pacjentów oceniało swą sprawność jako przeciętną, kolejnych 31% jako złą a 21 % – jako  bardzo  złą. 8 tygodni po zabiegu – 81% pacjentów oceniło swą sprawność jako bardzo dobrą, 18 %  – jako dobrą a 1% – jako przeciętną. Po roku – 89 % pacjentów oceniło swą sprawność jako bardzo dobrą a 11  – jako dobrą.

Diametralnie zmieniła się – na lepsze – jakość życia naszych pacjentów (patrz wykresy).

Przed operacją endoprotezoplastyki stawu biodrowego – 67% pacjentów odczuwało silny ból, pozostali – umiarkowany lub lekki (7%), natomiast 6-8 tygodni po zabiegu – 71% pacjentów nie czuło bólu, pozostali – bardzo lekki lub lekki. Rok po zabiegu -79% zoperowanych nie czuło bólu, pozostali – bardzo lekki.

W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego – 98% pytanych oceniało swą sprawność jako złą lub bardzo złą, pozostali – jako przeciętną. Natomiast 6-8 tygodni po zabiegu – 98 % zoperowanych oceniło swą sprawność jako bardzo dobrą lub dobrą a 2% jako przeciętną. Po roku 77 % pacjentów oceniło swą sprawność jako bardzo dobrą, pozostałe 23 % – jako dobrą.

– Cieszy nas to, pacjenci wracali praktycznie w pełni do życia społecznego, niektórzy nawet do pracy fizycznej – mówi dr Jarosław Bednarek, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej naszego Szpitala.

Wynika ankiet wśród pacjentów, dotyczące jakości życia po zabiegu
Wynika ankiet wśród pacjentów, dotyczące jakości życia po zabiegu

Na wykresach wyniki badań dla pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki biodra.