Kontuzjowane kolano 2 stabilizatorze

Nie ma bólu, wraca sprawność

Summary

Przeanalizowano skutki operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Nie ma bólu, wraca sprawność.

Lekarze Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zbadali  jak wygląda kondycja pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego. Podczas wizyt zoperowanych pacjentów w poradni (do poradni ortopedycznej naszego szpitala zgłosiło się około 90% zoperowanych, pozostali korzystali z poradni bliżej miejsca zamieszkania) – pytano o stopień odczuwanego bólu, sprawność, jakość życia.  Następnie lekarze porównali uzyskane odpowiedzi, ze wskazaniami sprzed operacji.

Przykładowo: przed zabiegiem endoprotezoplastyki stawu biodrowego – 47% pacjentów oceniało swą sprawność jako przeciętną, kolejnych 31% jako złą a 21 % – jako  bardzo  złą. 8 tygodni po zabiegu – 81% pacjentów oceniło swą sprawność jako bardzo dobrą, 18 %  – jako dobrą a 1% – jako przeciętną. Po roku – 89 % pacjentów oceniło swą sprawność jako bardzo dobrą a 11  – jako dobrą.

Diametralnie zmieniła się – na lepsze – jakość życia naszych pacjentów (patrz wykresy).

Przed operacją endoprotezoplastyki stawu biodrowego – 67% pacjentów odczuwało silny ból, pozostali – umiarkowany lub lekki (7%), natomiast 6-8 tygodni po zabiegu – 71% pacjentów nie czuło bólu, pozostali – bardzo lekki lub lekki. Rok po zabiegu -79% zoperowanych nie czuło bólu, pozostali – bardzo lekki.

W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego – 98% pytanych oceniało swą sprawność jako złą lub bardzo złą, pozostali – jako przeciętną. Natomiast 6-8 tygodni po zabiegu – 98 % zoperowanych oceniło swą sprawność jako bardzo dobrą lub dobrą a 2% jako przeciętną. Po roku 77 % pacjentów oceniło swą sprawność jako bardzo dobrą, pozostałe 23 % – jako dobrą.

– Cieszy nas to, pacjenci wracali praktycznie w pełni do życia społecznego, niektórzy nawet do pracy fizycznej – mówi dr Jarosław Bednarek, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej naszego Szpitala.

Na wykresach wyniki badań dla pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki biodra.