Sympozjum opolskiego koła Polskiego Towarzystwa Ekonomii Zdrowia

Sympozjum „Z czym do SOR?”

Summary

W sali dydaktycznej naszego Szpitala odbyło się II Sympozjum Naukowe Opolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. Mówiono o problemach SOR.

Rola i zadania SOR, problem przeciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz nadużywanie ich zarówno przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej kierujących pacjentów do SOR, jak i przez samych pacjentów – to tylko niektóre z zagadnień, jakie omawiano podczas Sympozjum „Z czym do SOR – co można zmienić w kierowaniu pacjentów z placówek POZ i Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych aby uniknąć ich przeciążenia”. Dyskutowano też nad propozycjami zmian systemowych, których celem jest uporządkowanie systemowej opieki zdrowotnej na linii POZ-SOR.

Wśród prelegentów byli między innymi: dr Sławomir Tubek i ratownik medyczny Marcin Oparski ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu; a także: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, Bartosz Bartosik koordynator SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i Aleksandra Zwolińska, kierownik medyczny LUXMED  Spółka z o.o.
Organizatorem sympozjum było Opolskie Koło Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. Szpital Wojewódzki objął wydarzenie patronatem i wsparł organizacyjnie
Sympozjum opolskiego koła Polskiego Towarzystwa Ekonomii Zdrowia