MARIA BUDNIK SZYMONIUK PODCZAS WYKŁADU DOTYCZĄCEGO BEZPIECZEŃSTWA TERAPII INFUZYJNEJ

Szkolmy się dla Pacjentów

Summary

Standardy kliniczne i epidemiologiczne w dostępach naczyniowych to szkolenie zorganizowane personelu medycznego dwóch szpitali.

Standardy kliniczne i epidemiologiczne w dostępach naczyniowych to tytuł spotkania szkoleniowego zorganizowanego dla personelu dwóch placówek medycznych:  Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu. Dwa szpitale wzajemnie współpracują z sobą, doskonalą kadrę – tak było i tym razem.

Wśród wykładowców byli m. in.:  Maria Budnik-Szymoniuk, asystent w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Marcin Kubiak, z-ca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego Szpitala.

To nie ostatnie takie szkolenie realizowane zgodnie z idą podnoszenia kwalifikacji  personelu medycznego  a jednocześnie współpracy między dwoma sąsiadującymi placówkami: Szpitalem Wojewódzkim i OCO.  

Myślimy już o kolejnym, tym razem poświęconym żywieniu pozajelitowemu – zapowiada Aleksandra Tkaczuk, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Klinicznego Chorób Zakażnych naszego szpitala. 

Maria Budnik-Szymoniuk jest ekspertem w dziedzinie pielęgniarstwa infuzyjnego, zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem zarówno pacjenta jak i personelu podczas stosowania infuzji. 

Wykład  BEZPIECZEŃSTWO TERAPII INFUZYJNEJ