Światowy Dzień Krwiodawstwa

Dziś Światowy Dzień Krwiodawstwa

Summary

Krew to dar życia. W minionym roku ponad 620 tys. dawców oddało ponad 1,4 mln jednostek krwi i jej składników.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom za dar życia.
Hasło kampanii Światowego Dnia Krwiodawcy 2023 brzmi: „Oddaj krew, oddaj osocze, dziel się życiem, dziel się często”.  
 
Kto może zostać krwiodawcą?
Dawcą krwi może zostać zdrowa osoba pełnoletnia (między 18-65 rokiem życia) ważąca więcej niż 50 kg. Ważne, żeby w ciągu pół roku poprzedzającego oddanie krwi
• nie miała wykonywanych zabiegów operacyjnych, badań diagnostycznych np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii
• nie była leczona krwią i preparatami krwiopochodnymi.