Dr Aleksander Skoczylas prezentuje prace ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Światowy Kongres ENDO w Chicago z naszym udziałem

Summary

Byliśmy na Kongresie ENDO w Chicago

W Chicago odbył się coroczny, 105-ty już Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ENDO), na którym Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu reprezentował dr Aleksander Skoczylas.

Oto jego relacja:

Kongres ten jest prestiżowym spotkaniem endokrynologów z całego świata – w tym roku uczestników było ponad 7000. W czasie jego trwania na ponad 200 sesjach omawiano wyniki najnowszych badań w dziedzinie endokrynologii, zaś na spotkaniach z ekspertami przedstawiono najnowsze standardy postępowania w poszczególnych gałęziach endokrynologii: leczeniu tarczycy, chorób nadnerczy, itp. Wiele czasu poświęcono leczeniu otyłości oraz zaburzeniom endokrynologicznym towarzyszącym chorobom układu krążenia. Na ENDO 2023 zaprezentowano prawie 2000 prac w formie streszczeń połączonych z prezentacją plakatową. Wśród tych prac znalazły się aż 2 powstałe w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Prace te zostały po raz pierwszy zaprezentowane w październiku 2022 r. na spotkaniu zorganizowanym z okazji obchodów 50-lecia Zakładu Medycyny Nuklearnej w Opolu, w którym uczestniczył Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej prof. dr hab. Leszek Królicki . Obydwie prace dotyczyły leczenia radiojodem. W pierwszej z nich prezentowaliśmy  przygotowanie farmakologiczne, poprzedzające leczenie radiojodem, które w efekcie doprowadziło do redukcji dawki radiojodu wykorzystanej do leczenia i przez to zmniejszyło ryzyko wystąpienia niedoczynności tarczycy po terapii u większości ( u ok. 85%) chorych. Z kolei w drugiej pracy ocenialiśmy możliwość wystąpienia zaburzeń immunologicznych u chorych z olbrzymim wolem guzkowym leczonych radiojodem w celu zmniejszenia wielkości wola. W tym przypadku także otrzymaliśmy istotne statystycznie wyniki. Zainteresowanie prezentowanymi przez nas pracami na ENDO 2023, było duże nie tylko wśród innych uczestników Kongresu. Szczególne zainteresowaniem cieszyła się praca dotycząca leczenia olbrzymiego wola tarczycowego – zaproponowano nawet publikację jej wyników w Amerykańskim Czasopiśmie Endokrynologicznym. Z kolei redukcja ryzyka niedoczynności tarczycy po wcześniejszym przygotowaniu farmakologicznym, stanowiła przedmiot zainteresowania medyków nuklearnych z Wysp Brytyjskich –  zgodnie z tamtejszymi zaleceniami dawka radiojodu jest stała, a częstość niedoczynności tarczycy po leczeniu znacznie większa.

Zakład Medycyny Nuklearnej w Opolu co prawda święci 50-lecie istnienia… Pomimo lat minionych nie dotyczy go kryzys „wieku średniego”, a pracownicy tego Zakładu nie tylko  starają się nieść pomoc diagnostyczną jak i terapeutyczną wszystkim tym, którzy jej potrzebują, ale także dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi w kraju, ale także na świecie.