Pacjencie, pamiętaj: Nie musi Cię boleć!

Summary

W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu szanujemy prawo pacjenta do ulgi w bólu.

Prawa pacjenta. Jeszcze niedawno nie było tak oczywistym, że pacjentowi należy się terapia, która ma nie tylko usunąć przyczynę choroby i wyleczyć go, ale i ograniczyć odczuwanie bólu.

23 marca 2017 roku, została uchwalona nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która gwarantuje, każdemu pacjentowi prawo do łagodzenia bólu. Do 2017 roku prawo to było gwarantowane jedynie pacjentom w stanie terminalnym.

9 lutego 2023 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Jest to pierwszy standard leczenia bólu w Polsce. Rozporządzenie systematyzuje różne aspekty leczenia bólu przewlekłego czy ostrego, wskazując ścieżkę postępowania. Leczenie ambulatoryjne to leczenie, zabiegi, badania wykonywane przez lekarzy i innych pracowników placówek medycznych (bez konieczności przebywania w danej placówce ponad 24 godziny). 

Zgodnie z badaniami epidemiologicznymi w Polsce z powodu bólu przewlekłego cierpi 27% dorosłych osób, które funkcjonują na co dzień z bólem przewlekłym, o różnym nasileniu i etiologii. 20% z tych osób deklaruje, że nie byłoby w stanie tolerować silniejszego bólu. Zgodnie z opiniami ekspertów leczenie tych pacjentów powinno być wielokierunkowe.

Szpital Wojewódzki w Opolu jest liderem w działaniach zmierzających do uśmierzania bólu Pacjenta. To z naszej inicjatywy powstał program Szpital bez bólu – obecnie renomowany i ogólnokrajowy. Nasz Szpital od lat posiada i odnawia Certyfikat przyznawany jest przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *