Leczymy akromegalię w ramach programu lekowego. Niezbędne jest skierowanie.

Leczymy akromegalię

Summary

Szpital Wojewódzki w Opolu prowadzi program lekowy dotyczący leczenia akromegalii. To choroba rzadka i trudna do wyleczenia.

Przypominamy, że realizujemy program lekowy dotyczącym akromegalii, który zalecany jest pacjentom w przypadku, gdy terapia lekami tzw. I generacji nie jest dostatecznie skuteczna. Terapię prowadzimy zarówno w Poradni, jak i Pododdziale Endokrynologii. Wymagane jest skierowanie od lekarza endokrynologa.

Akromegalia jest chorobą przewlekłą związaną z nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu przez guza przysadki mózgowej. Charakteryzuje się postępującą stopniowo zmianą wyglądu zewnętrznego oraz wieloma powikłaniami narządowymi.

Akromegalia występuje u osób dorosłych, u których zakończony został proces wzrastania kości. Choroba występuje rzadko, corocznie stwierdza się ją u 3-4 osób na milion. Ocenia się, że w Polsce choruje około 2000 osób. Akromegalię obserwuje się dwukrotnie częściej u mężczyzn.

Leczenie często polega na usunięciu (ewentualnie zmniejszeniu) guza oraz obniżeniu stężenia hormonu wzrostu IGF-1 do wartości prawidłowych. Najlepszą metodą leczenia jest operacja usunięcia guza przez nos i zatokę klinową wykonywana w wyspecjalizowanych ośrodkach neurochirurgicznych.

Istnieją też leki obniżające stężenie hormonu wzrostu i powodujące zmniejszenie wielkości guza (ale nie prowadzą do jego zniknięcia), Pierwszy rzut leczenia obejmuje długodziałające analogii I generacji.

Gdy taka terapia jest nieskuteczna – to pozostaje tarpia w ramach programu w tzw. drugim rzucie farmakoterapii.

W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu mamy zakontraktowany program leczenia, który może być realizowany zarówno w Poradni Endokrynologicznej jak i w Pododdziale Endokrynologii.

Skierowanie na leczenie wypisuje lekarz endokrynolog.

Leczenie dla Pacjenta jest bezpłatne.