Głos€ w Marszałkowskim budżecie Obywatelskim

Głosujcie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Summary

Dobry klimat dla zdrowia - to tytuł zadania, które dzięki Waszym głosom może być zrealizowane w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

Dobry klimat dla zdrowia – to inwestycja w komfort naszych Pacjentów a jednocześnie tytuł zadania subregionalnego nr 63 w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim, które realiowane może być w naszym Szpitalu z korzyścią dla Pacjentów i odwiedzających.

Zadanie polega na bezpośrednim polepszeniu komfortu Pacjentów poprzez montaż klimatyzatorów w różnych przestrzeniach Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – tam gdzie przebywają Pacjenci, osoby odwiedzające oraz personel medyczny.

Oznacza to poprawę jakości powietrza, kontrolę temperatury i wilgotności, usprawnienie cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach. To kluczowe czynniki wpływające na jakość opieki medycznej i poczucie komfortu Pacjentów przebywających w naszym szpitalu.

MBO pozwala na realizację wielu zadań i pomysłów z korzyścią dla mieszkańców Opolszczyzny – nie tylko z dziedziny zdrowia, ale i sportu, edukacji, kultury i wielu, wielu innych.

Każdy z nas lub z naszych krewnych czy znajomych korzysta z opieki medycznej. Głosując ma zadanie Dobry klimat dla zdrowia wpłyniemy na poprawę komfortu pobytu Pacjenta w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

Link do głosowania na zadanie Dobry klimat dla zdrowia: 

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego