16 września - światowy dzień dawcy szpiku

Dawcy drugiego życia

Summary

Dawcy drugiego życia - tak mówi się o dawcach szpiku kostnego. Dziś jest ich dzień.

W Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej zarejestrowanych jest ponad 2 160 000 potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych (stan na 31.07.2023). W porównaniu z początkiem roku 2018. liczba potencjalnych dawców wzrosła w Polsce o ponad 56%. Wciąż jednak co piąty pacjent nie znajduje odpowiedniego dawcy.

W pierwszej kolejności odpowiedniego dawcy szuka się w rodzinie chorego (najpierw wśród rodzeństwa). Według danych Fundacji DKMS tylko 25% osób znajduje w ten sposób odpowiednią osobę do donacji. Dla pozostałych 75% pacjentów ratunku szukać trzeba wśród niespokrewnionych dawców, zarejestrowanych na całym świecie . Im więcej zarejestrowanych osób, tym większa szansa na odnalezienie genetycznego bliźniaka.

Dziś, w Światowym Dniu Dawcy Szpiku Kostnego warto rozważyć, czy nie zarejestrować się jako potencjalny dawca.