Zasady odwiedzin pacjentów. Dbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swych bliskich.

Zasady odwiedzin pacjentów w sezonie grypowym

Summary

Dbajmy o zdrowie swoje i swych bliskich. Odwiedzajmy pacjentów nie narażając ich na choroby grypopodobne.

Zasady dotyczące odwiedzin chorych przebywających w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu:

  1. Odwiedziny możliwe są codziennie, od 15.00 do 18.00. W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku złego rokowania lub pogarszania stanu zdrowia pacjenta), odwiedziny mogą odbyć się w innych godzinach, po uzgodnieniu z ordynatorem / lekarzem dyżurnym.
  2. Przy jednym pacjencie mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
  3. Zalecane skrócenie wizyty do minimum.
  4. Zakaz odwiedzin przez osoby z objawami grypopodobnymi (katar, kaszel, cechy ostrej infekcji dróg oddechowych).
  5. Osoby odwiedzające wchodząc do Szpitala zobowiązane są do założenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz do przeprowadzenia dezynfekcji rąk.
  6. Podczas odwiedzin zabrania się siadania na łóżku chorego.
  7. W wyjątkowych sytuacjach epidemiologicznych możliwe jest wprowadzenia dalszych ograniczeń odwiedzin. 

Dodatkowo pacjenci korzystający z usług naszego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych, Zakładu Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej oraz z innych miejsc nie wskazanych powyżej, prosi się  o założenie maseczki zakrywającej usta i nos, przestrzeganie higieny rąk oraz nie przychodzenie z objawami infekcji grypopodobnej (przełożenie wizyty na inny termin).

Dziękujemy za wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zasad