Ostatnie zajęcia kurcu dla pielęgniarek i pielęgniarzy na temat opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby wysokozakażne.

Kursanci odebrali certyfikaty

Summary

Zakończyliśmy kurs "Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek"

Ostatnie konsultacje, sprawdzenie wiedzy a następnie rozdanie certyfikatów. 

Kurs dla pielęgniarek i pielęgniarzy  „Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek”, który prowadziliśmy dla medyków z regionu – dobiegł końca.

Certyfikaty ukończenia kursu wręczyła Ewa Molka wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Koszty kursu pokryto w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 (PO WER 2014–2020) z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

Pielęgniarki i pielęgniarze po zakończeniu tego kursu wyposażeni są w szereg umiejętności, specjalistyczną wiedzę z zakresu opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi, znajomość regulacji prawnych w obszarze profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, znajomość zasad postępowania z pacjentami w sposób bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego oraz wiele innych przydatnych w pracy na oddziale, przy pobieraniu materiału lub w pracy z zespołami kontroli zakażeń szpitalnych czy w działaniach edukacyjnych.

Zajęcia prowadziła kadra Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Gratulujemy wszystkim kursantom zdobytych umiejętności i wiedzy.