Prezes zarządu Szpitalu Wojewódzkiego w Opolu, Renata Ruman Dzido

O naszym Szpitalu na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego

Summary

Szpital Wojewódzki w Opolu stawia na jakość.

Od kilku lat stanowimy bazę dydaktyczną dla Uniwersytetu Opolskiego – studenci kształcą się na czterech oddziałach klinicznych. Prowadzimy też badania kliniczne w dziedzinie hematologii i onkologii hematologicznej. – informowała na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, Renata Ruman – Dzido.

 Jak podkreśliła prezes, placówka nieustannie inwestuje dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów i warunków leczenia, nie przerywając przy tym działalności medycznej.

Na przyszły rok planowane są m.in.:

  • doposażenie i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
  • adaptacja pomieszczeń i zakup aparatu RTG dla pracowni radiologicznej,
  • rozbudowa i doposażenie Zakładu Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej dla potrzeb małoinwazyjnej pulmonologii
  • poprawa dostępności do świadczeń medycyny nuklearnej poprzez adaptację pomieszczeń i zakup gammakamery.

Radni i członkowie Zarządu Województwa z uznaniem przyjęli przekazane informacje i podziękowali za owocną pracę kierownictwu i załodze Szpitala.