Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Świadectwo na piątkę dla laboratorium diagnostycznego Szpitala

Summary

Laboratorium diagnostyczne naszego szpitala w ocenie zewnętrznej zdobyło świadectwo z bardzo dobrymi wynikami.

Medyczne laboratoria diagnostyczne mają obowiązek poddawania się zewnętrznej ocenie organizowanej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – tak nakazuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Laboratorium diagnostyczne naszego Szpitala w ocenie zewnętrznej zdobyło świadectwo potwierdzające uzyskanie wyników zgodnych z ustalonymi kryteriami, przy czym są to noty bardzo dobre!

Nie jest łatwo uzyskać świadectwo: nie mniej niż 75% wyników w cyklu rocznym ma mieć ocenę bardzo dobrą – nie więcej niż 25% wyników w cyklu rocznym ma mieć ocenę dobrą.

Jak widać Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – jest na piątkę.

Warto korzystać z jego usług, a szczegółowe informacje na temat działalności laboratorium można znaleźć na stronie w w zakładce Diagnostyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *