Przygotowanie leków cytostatycznych w pracowni Szpitalnej Apteki

Mamy pracownię cytostatyków na miarę XXI wieku

Summary

Dzięki współpracy i wparciu fundacji DKMS szpitalna pracownia cytostatyków przeszła remont i jest jedną z nowocześniejszych w regionie, doskonale wyposażona i zapewniająca optymalne warunki wytwarzania cytostatyków. Dziś oficjalnie ja otworzyliśmy.

Szpital Wojewódzki od 10 lat posiada pracownię cytostatyków – leków wykorzystywanych do terapii nowotworów złośliwych. Dzięki współpracy i wparciu fundacji DKMS pracownia ta przeszła obecnie remont i jest jedną z nowocześniejszych w regionie, doskonale wyposażona i zapewniająca optymalne warunki wytwarzania cytostatyków. Dziś pracownia została oficjalnie oddana do użytku.

Jak przyznaje Leszek Lewandowski z Fundacji to być może  początek większej współpracy, Szpital bowiem ma ambicje bycia ośrodkiem przeszczepów komórek macierzystych. Przeszczepy te wykonuje się, gdy inne terapie są nieskuteczne.

Fundacja znacząco wsparła Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych. Przeznaczyła dla Oddziału Klinicznego Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych dotację w wysokości 300 tys. zł na  przebudowę klimatyzacji w Oddziale oraz remont pomieszczeń w pracowni cytostatycznej w Aptece Szpitalnej oraz doposażenie Oddziału w sprzęt komputerowy.

Przebudowa klimatyzacji w Oddziale to znaczna poprawa komfortu pobytu dla pacjentów.

Remont pracowni cytostatycznej zwiększył bezpieczeństwo terapii pacjentów onkohematologicznych, którzy otrzymają leki cytostatyczne przygotowane z zachowaniem najwyższych obowiązujących standardów.

Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania przygotowanie leków cytostatycznych odbywa się w jałowym boksie oddzielonym od innych pomieszczeń śluzami, pod lożą z nawiewem laminarnym.

Farmaceuci przygotowują w Pracowni kilkaset dawek leków miesięcznie dla wszystkich pacjentów naszego szpitala, którzy mają rozpoznanie choroby nowotworowej i wymagają leczenia systemowego, czyli chemioterapii oraz innych nowoczesnych metod terapeutycznych np. immunoterapii czy terapii celowanej.

Ordynator: dr n.med. Dariusz Woszczyk – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie hematologii informuje, że Oddział zajmuje się leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń hematologicznych, zwłaszcza nowotworów układu krwiotwórczego.

–  Oddział jako jedyny w województwie opolskim zapewnia diagnostykę i specjalistyczne leczenie pacjentom z tymi schorzeniami. – mówi dr Woszczyk. –  Uczestniczymy też  w licznych badaniach klinicznych, które umożliwiają części pacjentów dostęp do najnowszych terapii dotyczących leczenia szpiczaka, przewlekłej białaczki limfatycznej, ostrej białaczki szpikowej.

Oddział posiada Certyfikat Programu „W trosce o pacjenta”. To wyróżnienie przyznawane ośrodkom realizującym kompleksowa opiekę oraz zapewniającym wsparcie dla chorych cierpiących na przewlekłą białaczkę szpikową.

Oddział od 6 lat prowadzi szkolenie dla studentów II, III i VI roku studiów medycznych, zadania dydaktyczne i badawcze, w ramach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. 

W roku 2023 w Oddziale leczonych było 1 135 pacjentów, wykonano 4550 hospitalizacji. Ponad 90 % pobytów w Oddziale związanych było z przeprowadzeniem chemioterapii nowotworów krwi, w zdecydowanej większości finansowanych w ramach umowy z NFZ.

Konferencja o nowej pracowni cytostatycznej.
Konferencja o pracowni cytostatycznej - słuchacze
Farmaceuci przygotowują leki w pracowni cytostatycznej
Farmaceuci przygotowują leki w pracowni cytostatycznej w aseptycznej komorze.
Farmaceuci przygotowują leki w pracowni cytostatycznej