Rekordowa zbiórka pieniędzy z 32 WOŚP. Tymczasem w laboratorium służy nam sprzęt z ubiegłorocznej orkiestry.

U nas też wszystko gra!

Summary

W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu korzystamy ze sprzętu "z sercem" .

W trakcie tegorocznego finału WOŚP zebrano 281 mln 879 tys. 118 zł i 7 gr. To nowy rekord WOŚP – o ponad 38 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Poinformował o nim wczoraj Jerzy Owsiak. 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany był zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji pacjentów z chorobami płuc na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. To walka ze skutkami pandemii.

Zebrane podczas 32. Finału WOŚP środki posłużą do zakupów urządzeń dla:

  • diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne,
  • diagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometry,
  • diagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy,
  • rehabilitacji — sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc,
  • torakochirurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy.

Tymczasem do Szpitala Wojewódzkiego trafił sprzęt kupiony za datki jeszcze z 31 finału WOŚP. Jest to urządzenie do oznaczania lekowrażliwości i ewentualnej identyfikacji bezpośrednio z próbki krwi. Służy już w naszym Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Sprzęt za blisko 200 milionów zł z ubiegłorocznej WOŚP trafił do 169 pracowni mikrobiologicznych w całym kraju. Takich urządzeń, jak to z ZDL kupiono w sumie 69. Celem ubiegłorocznej zbiórki była walka z sepsą.