Światowy Dzień Zdrowia. Zdrowa Dieta, prawo do opieki lekarskiej, zdrowy ruch.

Masz prawo do leczenia

Summary

Dziś Światowy Dzień Zdrowia

Temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia w 2024 r. to: „Moje zdrowie, moje prawo”. 

Rzecz w tym, aby podkreślić, że każdy ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości warunków mieszkaniowych, godnej pracy i warunków środowiskowych oraz wolności od dyskryminacji.

Warto też zwrócić uwagę na to, że sami też decydujemy o tym w jakim pozostajemy zdrowiu. Nasz tryb życia, dieta, umiejętność radzenia sobie ze stresem – wszystko to ma wpływa na nasze samopoczucie, kondycję i zdrowie.

Jak podaje WHO minimum 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo w 27 państwach Unii Europejskiej mogłoby przyczynić się do uniknięcia ponad 10 tys. przedwczesnych zgonów rocznie wśród osób w wieku 30-70 lat oraz wydłużenia średniej długości życia niedostatecznie aktywnych osób o 7,5 miesiąca, a całej populacji o prawie 2 miesiące.