Konferencja prasowa przed budynkeim Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Czasowe zawieszenie pracy Oddziału Chirurgii Ogólnej

Summary

Szpital Wojewódzki w Opolu był zmuszony zawiesić prace OCHO

Prezes Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu poinformowała podczas konferencji prasowej o czasowym zawieszeniu pracy Oddziału Chirurgii Ogólnej.

– Z przykrością informujemy o konieczności czasowego  zawieszenia pracy Oddziału Chirurgii Ogólnej naszego Szpitala. Jednocześnie podkreślamy, że wszyscy dotychczasowi Pacjenci Oddziału Chirurgii Ogólnej bezpiecznie zakończyli leczenie lub zapewniliśmy im kontynuację leczenia w innych placówkach. Zawsze działamy zgodnie z zasadą, że Pacjent i jego bezpieczeństwo są najważniejsze – mówiła Renata Ruman-Dzido.

Prosimy, aby Pacjenci posiadający skierowanie do szpitalnego leczenia chirurgicznego korzystali  z usług innych szpitali w Opolu: MSWiA, USK, Szpitala Wojskowego,  a także w innych szpitalach województwa.

Powodem czasowego zawieszenia pracy OChO jest rozwiązanie umów w trybie natychmiastowym przez lekarzy oddziału – nastąpiło to 16 maja po południu. Bezpośrednią przyczyną rozwiązania umów był brak zgody lekarzy chirurgów na pracę w systemie: 1 lekarz dyżurujący oraz 1 lekarz pozostający do dyspozycji pod telefonem. Taki system pracy jest niezbędny do zapewnienia ciągłości opieki na pacjentem, i jest też stosowany w innych szpitalach regionu oraz w jednym z oddziałów naszego Szpitala.

– Znane są Państwu braki kadrowe w zawodzie lekarzy, szczególnie specjalistów w szpitalach. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tymi brakami jest dobrowolna zgoda lekarzy na tzw. klauzulę OPT OUT, a więc pracę w czasie ponad ustawową normę 7 godz. 35 minut dziennie. Niestety,  w tym przypadku też nie ma zgody lekarzy chirurgów na klauzulę OPT OUT.- wyjaśniała prezes Szpitala.

Przekazała też mediom komunikat, w którym czytamy: „Obecnie skupieni jesteśmy na wdrażaniu rozwiązań, które sprostają nowej sytuacji. I tak: nie dopuścimy do tego, aby pozostały personel medyczny Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, w tym: pielęgniarki, pielęgniarze  oraz opiekunowie medyczni -pozostali bez pracy. Ich profesjonalizm zostanie wykorzystany w pracy z pacjentem w innych oddziałach : chirurgii urazowo-ortopedycznej, SOR-rze , internie. Część łóżek wraz personelem zostanie przeznaczona dla Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej, który jako jedyny w województwie musi zapewnić leczenie szpitalne dla rosnącej liczby chorych na nowotwory krwi.

Ponadto nie dopuścimy do przestojów na Bloku Operacyjnym-  zostanie wykorzystany  dla potrzeb pacjentów onkologicznych przez Opolskie Centrum Onkologii.

Nie ukrywamy, że sytuacja jest nagła i jest dla nas zaskoczeniem. Dlatego obecnie skupiamy się na szybkim przeorganizowaniu pracy Szpitala, tak aby Pacjent w minimalnym stopniu odczuł konsekwencje sytuacji”.

 Jak wyjaśniła, szpitalowi zależy na rzeczowym przekazaniu informacji społeczeństwu za pomocą mediów, stąd spotkanie z dziennikarzami.

Obecni na konferencji wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura (odpowiedzialna za sprawy zdrowia), jak i wicedyrektor Szpitala do spraw lecznictwa, Roman Kolek podkreślili, że wkrótce sytuacja wróci do normy.