Menu

Blok Operacyjny

Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia

 W naszym Bloku Operacyjnym pracuje doskonale wykształcona kadra medyczna mająca do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Stale odnawiany certyfikat „Szpital bez Bólu” – co oznacza m.in., że anastezjolodzy z Bloku skutecznie minimalizują odczuwanie bólu zarówno tuż przed jak i po zabiegu operacyjnym, a także w oddziałach zabiegowych. Nasz blok operacyjny ma bardzo dobra renomę, także jako miejsce, gdzie wykonuje się dużo – w porównaniu z innymi szpitalami regionu – operacji z wszczepami protez stawów kolanowych i biodrowych a także z zakresu małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej (około 20 zabiegów w tygodniu). Ambicją kadry jest przejście w jak największym stopniu na małoinwazyjną dla Pacjenta chirurgię laparoskopową. Mamy do dyspozycji nowoczesny sprzęt, w tym nowy tor wizyjny laparoskopowy..

Poszerzyliśmy zakres chirurgii laparoskopowej o zabiegi małoinwazyjne typu: laparoskopia diagnostyczna, zabiegi laparoskopowe na jelitach oraz przepuklin i wyrostka robaczkowego. Ponadto wykonujemy w ramach oddziału chirurgii ogólnej laparoskopowe operacje bariatryczne i zajmujemy się problemami ludzi z tzw. stopą cukrzycową, niedokrwieniem kończyn dolnych Jesteśmy szpitalem, który wykonuje codziennie co najmniej kilka zabiegów naprawczych z zakresu chirurgii urazowej i urazowo-ortpedycznej. Wykonujemy zabiegi artroskopii kolana, barku. Podczas operacji tarczyc korzystamy z urządzenia neuromonitoringu do stymulacji i kontroli nerwu krtaniowego. Blok operacyjny jest wyposażony w trzy aparaty rentgenowskie – jednocześnie można wykonywać trzy zabiegi z wykorzystaniem aparatu rentgenowskiego.
Nie ma szpitala zabiegowego i dobrze działającego bloku operacyjnego bez sterylizatorni. Centralna Sterylizatornia naszego Szpitala wyróżnia się wśród innych na Opolszczyźnie chociażby tym, że wszyscy zatrudnieni tu pracownicy są wysoko wykształconymi specjalistami – to technicy sterylizacji medycznej, posiadają najwyższe z wymaganych kwalifikacji w tym zawodzie.
Kierownictwo CS stanowi kadrę szkoleniową w szkołach policealnych, a kandydaci na techników czsto wybierają naszą placówkę do odbywania praktycznej nauki zawodu.
Dobrze przygotowany i wykwalifikowany zespół techników sterylizacji medycznej zapewnia profesjonalne wykonywanie procedur dekontaminacji na wszystkich etapach reprocesowania (to szereg czynności, które należy wykonać, aby użyte w trakcie zabiegu narzędzia nadawały się do ponownego użycia) narzędzi chirurgicznych, kompletnych zestawów i sprzętu medycznego wielokrotnego użycia.
Pracujemy całodobowo zapewniając asortyment sterylny dla komórek medycznych naszego Szpitala.
Centralna Sterylizatornia jest w pełni wyposażona w sprzęt do mycia, dezynfekcji, fumigacji oraz w komorę dezynfekcyjną dla sprzętu wielkogabarytowego. W tym roku zostały zakupione nowe 2 sterylizatory.
Stale poprawiamy warunki organizacyjne i inwestujemy w nowe technologie – wszystko po to, aby móc jak najlepiej wykonywać swoje zadania i dbać o bezpieczeństwo pacjentów naszego Szpitala i nas samych.