Podziękowania za wsparcie dla Szpitala

Szanowni Państwo, Darczyńcy i Przyjaciele Naszego szpitala !

Szanowni Państwo, Darczyńcy i Przyjaciele Naszego szpitala !
Pragniemy wyrazić Naszą ogromną wdzięczność i złożyć podziękowania na ręce Tych wszystkich, którzy wsparli i nadal wspierają Nasz Szpital w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa.
Państwa reakcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Od samego początku pandemii, nieustannie spotykamy się z wyrazami solidarności, ludzkiej życzliwości oraz chęcią pomocy płynącą ze wszystkich stron. Takie społeczne zaangażowanie i dobre słowa płynące od wielu osób dają motywację nam do dalszej pracy i utwierdzają Nas w przekonaniu, że praca jaką wykonują wszyscy lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, salowe i cały Personel Szpitala Wojewódzkiego jest ważna i doceniana przez Mieszkańców naszego regionu i wszystkich, którym los Naszego Szpitala nie jest obojętny.

Prezes Zarządu
Renata Ruman-Dzido


Darowizny na rzecz Szpitala

29 kwietnia 2020

W ramach realizowanego projektu pn. Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie  infrastruktury i wyposażenie  Szpitala Wojewódzkiego w Opolu  z inicjatywy Marszałka i Zarządu Województwa Opolskiego został poszerzony zakres rzeczowy przedsięwzięcia o wydatki związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi o wartości 7 466 959,15 zł, z dofinansowaniem w wysokości 6 272 066,12 zł.

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0049/17) – wydatki kwalifikowalne: 10 253 309,15 zł, w tym:

– wydatki związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi 7 466 959,15 zł

– kwota dofinansowaniaw ramach wydatków związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi 6 272 066,12 zł.

W związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i potrzebą zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych poprzez doposażenie beneficjentów projektów w ramach RPO WO 2014 – 2020, w drodze aneksu został zwiększony zakres rzeczowo-finansowy projektu w zakresie: środków ochrony osobistej, sprzętu i zasobów budowlanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej przekazanych poprzez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pierwotna wartość projektu 2 786 350,00 zł  wzrosła o blisko 7,5 mln zł do kwoty 10 359 837,72 zł, a wysokość udzielonego dofinansowania 2 368 397,50 zł wzrosła o 6 272 066,12 zł do kwoty 8 640 463,62 zł.

W ramach dodatkowo pozyskanych środków finansowych na wydatki związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi Szpital:

1) zakupił środki ochrony osobistej dla personelu, a w szczegolności: maski, przyłbice, kombinezony przeciwwirusowe, fartuchy, czepki i okulary ochronne, ochraniacze na buty, rękawice medyczne, środki do dezynfekcji rąk, środki wirusobójcze i chusteczki myjąco-dezynfekcyjne;

2) realizuje zakupy urządzeń i sprzętu m.in.: tomograf komputerowy, przyłóżkowy aparat RTG, myjki-dezynfektory, myjnię-dezynfektor, narzędziową przelotową, pulsoksymetry, termometry bezdotykowe, inhalatory medyczne,  wózek-wannę do mycia pacjentów, urządzenia oczyszczające powietrze i do fumigacji, lampy bakteriobójcze, testy laboratoryjne i wymazówki, szafa do przechowywania fiberoskopów z wózkiem, aparat USG, zestaw do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej z  kardiomonitorami, cytometr przepływowy, drugi moduł analityczny do analizatora laboratoryjnego, chłodziarki laboratoryjne, cieplarki laboratoryjne;

3) zrealizował roboty budowlane w zakresie: adaptacji pomieszczeń w Oddziale Chorób Zakaźnych w celu wyodrębnienia izby przyjęć dla pacjentów  z podejrzeniem koronawirusa, wykonania dodatkowej wentylacji w izolatce w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przygotowania rejestracji i komunikacji w SOR i w Oddziale Chorób Zakaźnych, modernizacji instalacji gazów medycznych w utworzonej sali intensywnej terapii w Oddziale Chorób Zakaźnych, wyposażenia namiotów w celu poszerzenia bazy izby przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych. Zostaną również wykonane: instalacja poczty pneumatycznej w łączniku pomiędzy budynkiem Oddziału Chorób Zakaźnych a budynkiem głównym, zadaszenia dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Chorób Zakaźnych i Apteki Szpitalnej, wymiana bezdotykowej armatury łazienkowej w węzłach sanitarnych SOR i Oddziału Chorób Zakaźnych, montaż bezdotykowych drzwi automatycznych w SOR i Oddziale Chorób Zakaźnych, wymiana drzwi w SOR.

24 kwietnia 2020

Marszałek z Zarządem Województwa Opolskiego przekazał na rzecz Szpitala dotację celową w wysokości 453 000 PLN z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do intensywnej terapii oraz aparatury do diagnostyki laboratoryjnej.

24 kwietnia 2020

Wojewoda Opolski za pośrednictwem Samorządu Województwa Opolskiego przekazał dotację celową w wyoskości 811 000 PLN z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego tj.: respirator z monitorem, respirator transportowy, fiberoskop intubacyjny, pompy infuzyjne, kardiomonitory z wózkami, respirator medyczny, ciśnieniowe nosze medyczne z wyposażeniem, analizatora parametrów krytycznych.

Ponadto, Szpital otrzymał 1 500 szt. półmasek ochronnych FFP2,  30 opakowań po 5 l płynu do dezynfekcji rąk oraz 3 000 szt. masek z czepkiem z Wojewódzkiej Bazy Magazynowo-Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

24 kwietnia 2020

Dzięki wsparciu Pana Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego oraz Urzędu Miasta Opola z rezerwy celowej przeznaczonej na przeprowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 Szpital otrzymał: maseczki – 4 500 szt., ubrania ochronne – 20 szt., rękawiczki nitrylowe – 8 opakowań, środki do dezynfekcji rąk – 24 szt., środki do dezynfekcji powierzchni – 15 szt.

24 kwietnia 2020

Pan Henryk Lakwa – Starosta Opolski przekazał zakupiony ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na łączną kwotę 417 256 PLN sprzęt medyczny związany z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-30, a w szczególności: aparat USG z wyposażeniem, aparaty do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej z wyposażeniem, zestawy: układ oddechowy + kaniula donosowa.

Szpital równiez otrzymał środki ochrony: 30 szt. przyłbic, 1 000 szt. maseczek ochronnych, 10 szt. środka do dezynfekcji powierzchni, 5 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Wymienione środki ochrony osobistej służą realizacji zadań wynikających ze stanu epidemii COVID-19.

24 kwietnia 2020

Z inicjatywy Pana Dominika Pikos – Wójta Gminy Turawa Szpital otrzymał dotację celową w kwocie 22 129,95 PLN z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w postaci chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej.

Szpital Wojewódzki w Opolu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kośnego 53
45-372 Opole

Regon: 531418151

NIP: 754-31-06-048

Tel. sekretariatu zarządu i dyrekcji: