Dobry Posiłek

program pilotażowy

Dbamy o Twoje Zdrowie

Dlaczego tak ważne jest odpowiednie żywienie?

Celem uruchamianego przez NFZ programu pilotażowego ma być zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów w szpitalach.

„Odpowiednie żywienie świadczeniobiorców w szpitalu stanowi integralną część całego procesu leczenia, a właściwa ocena stanu odżywienia i wdrażanie odpowiedniego sposobu żywienia jest istotnym elementem zwiększenia szans chorych na wyzdrowienie, poprawę skuteczności zarówno leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego oraz zmniejszenie ryzyka powikłań i skrócenie czasu gojenia się ran pooperacyjnych”

17.05.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
20.05.2024 śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
20.05.2024 śniadanie- dieta podstawowa.jpg
17.05.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
17.05.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
17.05.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
16.05.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
16.05.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
16.05.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
16.05.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
15.05.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
15.05.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
15.05.52024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
15.05.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
14.05.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
14.05.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
14.05.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
14.05.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
13.05.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
13.05.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
13.05.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
13.05.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
10.05.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
10.05.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
10.05.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowoadnów.jpg
10.05.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
09.05.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
09.05.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
09.05.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
09.05.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
08.05.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
08.05.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
08.05.2024 Śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
08.05.2024 Śniadanie dieta podstawowa.JPG
07.05.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
07.05.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
07.05.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
07.05.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
06.05.2024 Śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
06.05.2024 Śniadanie- dieta podstawowa.jpg
06.05.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
06.05.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
02.05.2024 obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
02.05.2024 obiad- dieta podstawowa.jpg
02.05.2024 śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
02.05.2024 śniadanie- dieta podstawowa.jpg
30.04.2024 obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
30.04.2024 obiad- dieta podstawowa.jpg
30.04.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
30.04.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
29.04.2024 obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
29.04.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
29.04.2024 Śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
29.04.2024 Śniadanie- dieta podstawowa.jpg
26.04.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
26.04.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
26.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
26.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
25.04.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
25.04.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
24.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
24.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
25.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
25.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
24.04.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
24.04.2024 Obaid - Dieta podstawowa.jpg
23.04.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
23.04.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
23.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
23.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
22.04.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
22.04.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
22.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
22.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
19.04.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
19.04.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
19.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
19.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
18.04.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
18.04.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
18.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
18.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
17.04.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
17.04.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
17.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
17.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
16.04.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
16.04.2024 Obiad dieta podstawowa.jpg
16.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
16.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
15.04.2024 Obiad dieta podstawowa.jpg
15.04.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
12.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
12.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
12.04.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
15.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
15.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
12.04.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
11.04.2024 obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
11.04.2024 obiad- dieta podstawowa.jpg
11.04.2024 Śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
11.04.2024 Śniadanie- dieta podstwowa.jpg
10.04.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
10.04.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
10.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
10.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
09.04.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
09.04.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
09.04.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
09.04.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
08.04.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
08.04.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
08.04.2024 śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
08.04.2024 śniadanie- dieta podstawowa.jpg
05.04.2024 Obiad- Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
05.04.2024 Obiad- Dieta podstawowa.jpg
05.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
05.05.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
04.04.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
04.04.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
04.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
04.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
03.04.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
03.04.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
03.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
03.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
02.04.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
02.04.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
02.04.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
02.04.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
29.03.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.JPG
29.03.2024 Obiad- dieta podstwowa.JPG
29.03.2024 Śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
29.03.2024 Śniadanie- dieta podstawowa.jpg
28.03.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
28.03.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
28.03.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
28.03.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
27.03.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.JPG
27.03.2024 Obiad -dieta podstawowa.JPG
27.03.2024 Śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
27.03.2024 Śniadanie- dieta podstawowa.jpg
26.03.2024 Obiad- dieta postawowa.jpg
26.03.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
26.03.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
26.03.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
25.03.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
25.03.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
25.03.2024 Śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
25.03.2024 Śniadanie- dieta podstawowa.jpg
22.03.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
22.03.2024 Obiad- dieta z podstawowa.jpg
22.03.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
22.03.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
21.03.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwoprzyswajalnych(1).jpg
21.03.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwoprzyswajalnych.jpg
21.03.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
21.03.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
20.03.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
20.03.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
20.03.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
20.03.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
19.03.2024 Śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
19.03.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
19.03.2024 Obiad dieta podstawowa.jpg
19.03.2024 - Śniadanie dieta podstawow.jpg
18.03.2024 Obiad dieta podstawowa.jpg
18.03.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
18.03.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
18.03.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
15.03.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
15.03.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
15.03.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
15.03.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
14.03.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
14.03.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
14.03.2024 obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
14.03.2024 obiad- dieta podstawowa.jpg
13.03.2024 śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
13.03.2024 śniadanie dieta podstawowa.jpg
13.03.2024 obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
13.03.2024 obiad- dieta podstawowa.jpg
12.03.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
12.03.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
12.03.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
12.03.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
11.03.2024 śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
11.03.2024 śniadanie- dieta podstawowa.jpg
08.03.2024 obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
08.03.2024 obiad- dieta podstawowa.jpg
08.03.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
08.03.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
07.03.2024 obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
07.03.2024 obiad- dieta podstawowa.jpg
07.03.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
07.03.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
06.03.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
06.03.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
06.03.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
06.03.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
05.03.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
05.03.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
05.03.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
05.03.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
04.03.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
04.03.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
04.03.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
04.03.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
01.03.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
01.03.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
01.03.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
01.03.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
29.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
29.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
29.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
29.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
28.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
28.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
28.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
28.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
27.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
27.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów (2).jpg
27.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
27.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
26.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
26.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
26.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
26.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
23.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
23.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
23.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
23.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
22.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
22.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
22.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
22.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
21.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
21.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
21.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
21.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
20.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
20.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
20.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
20.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
19.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
19.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
19.02.2024 śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
19.02.2024 śniadanie- dieta podstawowa.jpg
16.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
16.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
16.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
16.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
15.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
15.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów (2).jpg
15.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
15.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
14.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpeg
14.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpeg
14.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
14.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
13.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpeg
13.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpeg
13.02.2024 śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
13.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
12.02.2024 obiad - dieta podstawowa.jpg
12.02.2024 obiad - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
12.02.2024 śniadanie - dieta podstawowa.jpg
12.02.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
09.02.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
09.02.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
09.02.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
09.02.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
08.02.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
08.02.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
08.02.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
08.02.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
07.02.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
07.02.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
07.02.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
07.02.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
06.02.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
06.02.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
06.02.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
06.02.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
05.02.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
05.02.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
05.02.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
05.02.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
02.02.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
02.02.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
02.02.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
02.02.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
01.02.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.JPG
01.02.2024 Obiad - Dieta podstawowa.JPG
01.02.2024 - Śniadanie Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
01.02.2024 - Śniadanie Dieta podstawowa.jpg
31.01.2024 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
31.01.2024 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
31.01.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
31.01.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
30.01.2024r. Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
30.01.2024r. Obiad dieta podstawowa.jpg
30.01.2024 Śniadanie - Dieta podstawowa.jpg
30.01.2024 Śniadanie - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
29.01.2024 Obiad dieta podstawowa.jpg
29.01.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
29.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
29.01.2024 Śniadanie dieta podstawowa.jpg
26.01.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
26.01.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
26.01.2024 Śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
26.01.2024 Śniadanie- dieta podstawowa.jpg
25.01.2024r. Obiad dieta podstawowa.jpg
25.01.2024r. Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
25.01.2024 Śniadanie- dieta podstawowa.jpg
25.01.2024 Śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
24.01.2024 Obiad Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
24.01.2024 Obiad Dieta podstawowa.jpg
24.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
24.0.2024r Śniadanie dieta podstawowa.jpg
23.01.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
23.01.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
23.01 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
23.01 Śniadanie dieta podstawowa.jpg
22.01.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
22.01.2024 Obiad dieta podstawowa.jpg
22.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
22.01.2024 Śniadanie dieta podstawowa.jpg
19.01.2024r. Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.JPG
19.01.2024r. Obiad dieta podstawowa .JPG
19.01.2024 Śniadanie - dieta podstawowa.jpg
19.01.2024 Śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
18.01.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
18.01.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
18.01.2024 - Śniadanie - dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
18.01.2024 - Śniadanie - dieta podstawowa.jpg
16.01.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
17.01.2024 Obiaf- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
17.01.2024 Obiad- diet podstawowa.jpg
17.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.JPG
17.01.2024 Śniadanie dieta podstawowa.JPG
16.01.2024 Obiad dieta podstawowa.jpg
16.01.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łątwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
16.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łątwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
16.01.2024 Śniadanie dieta podstawowa.jpg
15.01.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.JPG
15.01.2024 Obiad dieta podstawowa.JPG
15.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.JPG
15.01.2024 Śniadanie dieta podstawowa.JPG
12.01.2024 Obiad dieta podstawowa.jpg
12.01.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
12.01.2024 Śniadania dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
12.01.2024 Śniadanie dieta podstawowa.jpg
11.01.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
11.01.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
11.01.2024 Śniadanie dieta łatwostrawna z ograniczeniem węglowodanów.jpg
11.01.2024 Śniadanie dieta podstawowa.jpg
10.01.24 Obiad - Dieta podstawowa.jpg
10.01.24 Obiad - Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
10.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
10.01.2024 Śniadanie dieta podstawowa.jpg
09.01.2024 Obiad Dieta podstawowa.JPG
09.01.2024 Obiad Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.JPG
09.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
09.01.2024 Śniadanie dieta podstawowa.jpg
08.01.2024 Obiad- dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwoprzyswajalnych.jpg
08.01.2024 Obiad- dieta podstawowa.jpg
08.01.2024 Śniadanie- dieta podstawowa.jpg
08.01.2024 Śniadanie- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
05.01.2024 Obiad- Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
05.01.2024 Obiad- Dieta podstawowa.jpg
05.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
05.01.2024 Śniadanie dieta podstawowa.jpg
04.01.2024 obiad- dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
04.01.2024 obiad- dieta podstawowa.jpg
04.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
03.01.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
03.01.2024 Obiad dieta podstawowa.jpg
03.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
03.01.2024 Śniadanie dieta podstawowa.jpg
02.01.2024 Obiad dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów.jpg
02.01.2024 Obiad dieta podstawowa.jpg
02.01.2024 Śniadanie dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów.jpg

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad

Dieta podstawowa

Śniadanie

Obiad

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 

Śniadanie

Obiad