Menu

Dział Diagnostyki Obrazowej

Zgodnie z art.32c ust.2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe informujemy, że na podstawie zezwoleń wydanych przez Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego stosujemy źródła promieniowania jonizującego w DDO. Działalność ta nie wpływa na zdrowie ludzi i na środowisko.

Telefony:

  • Rejestracja: 77 44-33-600, czynna od pon. do pt. w godz.: 7.30-14.30
  •  (znajduje się w pawilonie RTG 2).
  • Pracownia RTG nr 1 (SOR): 77 44-33-427
  • Pracownia TK (SOR) – 77 44-33-006
  • Pracownia RTG nr 2: 77 44-33-504
  • Kierownik : 77 44-33-473; 502-347-401
  • Gabinet opisowy i pokój lekarzy radiologów: 77 44-33-608
  • Kierownik zespołu techników: 77 44-33-391
  • Gabinet USG: 77 44-33-473

 

Lokalizacja:

Pracownia RTG nr 1 oraz Pracownia Tomografii Komputerowej znajdują się w pomieszczeniach SOR, przy ul. Katowickiej 64

Pracownia RTG nr 2 znajduje się w budynku Diagnostyczno-Laboratoryjnym, przy ul. Katowickiej 64 (dogodne wejście od strony szpitalnego dziedzińca, budynek nr 3)

Kierownik DDO: dr nauk med. spec. radiolog, Piotr Grzanka

Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu składa się z dwóch nowoczesnych Pracowni RTG oraz z doskonale wyposażonej Pracowni Tomografii Komputerowej.  Prowadzi też diagnostykę obrazową podczas wykonywanych w szpitalu zabiegów, co bardzo ułatwia pracę lekarzom chirurgom oraz proces leczenia operacyjnego. W skład pracowni  wchodzi też gabinet USG.

Godziny pracy:

Pracownia RTG nr 1:

Pracownia czynna jest codziennie i całodobowo dla potrzeb SOR i oddziałów szpitalnych.
Przyjęcia pacjentów w trybie ambulatoryjnym, ze skierowaniami lekarskimi odbywają się w dni robocze w godzinach 7.15 – 16.30, po uprzedniej rejestracji (należy pamiętać, że pierwszeństwo mają pacjenci kierowani z SOR i oddziałów szpitalnych).

Pracownia RTG nr 2:

Pacjenci ze skierowaniami lekarskimi przyjmowani są w dni robocze w godzinach: 7.15 – 16.30.

Ważne dla pacjentów:

Przygotowanie pacjenta do badań radiologicznych:

Zdjęcia RTG klatki piersiowej, zdjęcia RTG kostno-stawowe, zdjęcia RTG zatok nie wymagają przygotowania;

Badania z użyciem środków cieniujących, czyli: badania przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, dwunastnicy), pasaż jelita cienkiego, wlew doodbytniczy jelita grubego, zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowego i urografia wymagają przygotowania pacjenta –tzn.  oczyszczenie jelit.

Pacjenci, którzy nie ukończyli 16 roku życia, powinni posiadać książeczkę zdrowia dziecka, gdzie zostanie dokonany wpis dotyczący rodzaju wykonanego badania RTG. Pamiętać należy, że organizm człowieka, szczególnie dziecka, może w roku przyjąć ograniczoną dawkę promieniowania RTG, stąd potrzeba odnotowania wszystkich badań RTG.