Menu

Historia

Początków naszego Szpitala należy szukać w czasach, gdy działał w Opolu miejski Szpital św. Wojciecha. Został on założony w odnowionym budynku poklasztornym dominikanów, znajdującym się „na górce”, od strony dzisiejszego Pl. Kopernika. To był rok 1845 – wówczas szpital ten uchodził za nowoczesny. Działał z powodzeniem, głównie jako szpital dziecięcy.

Jednocześnie w 1912 r. – właśnie w ramach szpitala św. Wojciecha – powstał niewielki budynek z przeznaczeniem dla pacjentów cierpiących na choroby zakaźne. Tenże niewielki szpital zakaźny mieścił się przy dzisiejszej ul. Kośnego i szybko się rozbudowywał.

Tymczasem w 1945 r. budynki szpitala „na górce” zostały częściowo spalone i splądrowane. Po II wojnie światowej odbudowano je i użytkowano m.in. wciąż jako szpital (wówczas przy pl. Armii Czerwonej). Zapewne wielu mieszkańców Opola i regionu pamięta te czasy. Niestety, przestano w szpital dziecięcy inwestować, warunki w nim były coraz gorsze. W końcu zapadła decyzja o zamknięciu go a w 1996 r. budynek został przejęty przez Uniwersytet Opolski. Znalazły się pieniądze na inwestycje, niszczejące budynki odrestaurowano a Opole zyskało piękne i starannie zagospodarowane miejsce zwane „wzgórzem uniwersyteckim”.

Zaś szpital przy ul. Kośnego (potocznie nazywany szpitalem przy ul. Katowickiej) – wciąż się rozwija i rozbudowuje jako Szpital Wojewódzki w Opolu. I tak powstają kolejne karty w historii opolskiego szpitalnictwa.

Na zdjęciach: 

U góry: Przedwojenny obecny Plac Kopernika i widok na szpitalne budynki.

Poniżej:  Obecny budynek SOR Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

                 Widok na jeden z budynków uniwersyteckich przy Pl. Kopernika