Odwołanie wizyty w Poradni

Powyższy adres służy do odwołania zaplanowanej wcześniej wizyty w poradni. Uprzejmie prosimy o informowanie o konieczności odwołania wizyty z największym możliwym wyprzedzeniem, tak aby z wolnego terminu mógł skorzystać inny oczekujący Pacjent.