Lista telefonów

Zakłady

 • rejestracja – (77) 44-33-999
 • kierownik – (77) 44-33-233
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44-33-232
 • dyżurka lekarska – (77) 44-33-214
 • sala dializ – (77) 44-33-230

Laboratorium Analityczne:

  • Rejestracja/Informacja : 77 44 33 236
  • Sekretariat/Informacja: 77 44 33 223
  • Kierownik: 77 44 33 220

Laboratorium Mikrobiologiczne:

  • Rejestracja: 77 44 33 172

Rejestracja: 77 44 33 652

 • Rejestracja: 77 44-33-600
 • Pracownia RTG nr 1 (SOR): 77 44-33-427
 • Pracownia TK (SOR) – 77 44-33-006
 • Pracownia RTG nr 2: 77 44-33-504
 • Kierownik : 77 44-33-473; 502-347-401
 • Gabinet opisowy i pokój lekarzy radiologów: 77 44-33-608
 • Kierownik zespołu techników: 77 44-33-391
 • Gabinet USG: 77 44-33-473

77 44 33 308

Oddziały

 • sekretariat – (77) 44 33 339
 • ordynator – (77) 44 33 353
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 304
 • pielęgniarka oddziałowa – ( 77) 44 33 335
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 364
 • sekretariat – (77) 44 33 409 
 • ordynator – (77) 44 33 405
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 392, (77) 44 33 404
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 402
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 430, (77) 44 33 420
 • sekretariat – (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
 • kierownik – (77) 44 33 548
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 509, (77) 44 33 548
 • pielęgniarka oddziałowa -(77) 44 33 549
 • dyżurka pielęgniarska -(77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423
 • sekretariat  (77) 44 33 599
 • ordynator (77) 44 33 385
 • dyżurka lekarska (77) 44 33 386
 • pielęgniarka oddziałowa (77) 44 33 316
 • dyżurka pielęgniarska (77) 44 33 315
 • sekretariat – 77 4433690, fax(77) 44 33 551
 • ordynator – (77) 44 33 354
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 595
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 464
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 550, 44 33 558
 • sekretariat  (77) 44 33 284
 • ordynator (77) 44 33 253
 • dyżurka lekarska (77) 44 33 241
 • pielęgniarka oddziałowa (77) 44 33 282
 • dyżurka pielęgniarska (77) 44 33 285
 • sekretariat – (77) 44 33 066

 • ordynator – (77) 44 33 603

 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 077

 • pielęgniarka oddziałowa -(77) 44 33 068

 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 644

 • izba przyjęć oddziału chorób zakaźnych – (77) 44 33 057
 • sekretariat – (77) 44 33 056
 • ordynator – (77) 44 33 035
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 044
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 051
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 016, (77) 44 33 043
 • sekretariat – (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
 • ordynator – (77) 44 33 536
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 536
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 549
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423
 • sekretariat – (77) 44 33 412 lub (77) 44 33 472
 • ordynator – (77) 44 33 047
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 047
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 549
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423
 • sekretariat – (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
 • ordynator – (77) 44 33 693
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 693
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 549
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423
 • sekretariat – (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
 • kierownik – (77) 44 33 693
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 509, (77) 44 33 548
 • pielęgniarka oddziałowa -(77) 44 33 549
 • dyżurka pielęgniarska -(77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423

Pracownie

 • 77 44-33-473
 •  77 44 33 085

(77) 44 33 306

Poradnie

 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-081
 • 77 44-33-583 (dla pacjentów po amputacji piersi, z obrzękiem limfatycznym)
 • 77 44-33-692 (dla pacjentów po zabiegach ortopedycznych)
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-553
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-064
 • 77 44-33-082

Dyrekcja

Tel. do sekretariatu:

(77) 44-33-100

Adres

Kośnego 53, 45-372 Opole

Masz pytanie?


  Nasza lokalizacja

  Najbliższy przystanek MZK: Katowicka/Kośnego, linia nr 25

  Najbliższy przystanek PKS: Katowicka Szpital