Menu

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

Lokalizacja: pomieszczenia poradni urazowo – ortopedycznej przy Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, ul. Katowicka 64.

Aby trafić do miejsca udzielania świadczeń, należy za szlabanem od ul. Katowickiej skręcić w lewo, przejść do końca wewnętrzną ulicą.

Adres:

WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

W dni powszednie od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy od 8:00 do 8:00 dnia następnego w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej wykonywane są:

ambulatoryjne porady lekarskie – pacjent zgłasza się osobiście do punktu opieki nocnej i świątecznej,

porady lekarskie telefoniczne – udzielane przez lekarza dyżurującego,

wizyty domowe – w sytuacji, w której występują okoliczności uniemożliwiające dotarcie pacjenta do ośrodka, a stan jego zdrowia nie pozwala na oczekiwanie do czasu otwarcia gabinetu jego lekarza rodzinnego. O wykonaniu wizyty domowej decyduje lekarz dyżurujący, po rozmowie z pacjentem,

zastrzyki w gabinecie zabiegowym – wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

zabiegi pielęgniarki środowiskowo rodzinnej – w domu u pacjenta – realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zabieg nie może być wykonany w godzinach pracy podstawowej opieki zdrowotnej i tylko na zlecenie lekarza.


Należy pamiętać:

Podczas pracy nocnej i świątecznej opieki medycznej nie prowadzi się leczenia chorób przewlekłych, których leczeniem zajmują się lekarze w ramach pracy ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie od 8:00 do 18:00. Z tego powodu pacjent nie może domagać się wypisywania recept niezwiązanych z nagłym zachorowaniem lub zaostrzeniem choroby, oraz z tego powodu pacjent nie może zamawiać wizyt domowych

Wizyty domowe, nie stanowią części działalności pogotowia ratunkowego.

Kiedy dzwonić na pogotowie ratunkowe pod numerem 999?

  • bezpośrednie zagrożenie życia, utrata przytomności,
  • upadek z wysokości, złamania,
  • wypadki komunikacyjne,
  • nagłe zaburzenia świadomości,
  • urazy powstałe w nagłych sytuacjach,
  • nagła duszność, porażenie prądem,
  • poród, dolegliwości związane z ciążą,
  • nagłe zachorowanie w miejscu publicznym.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą? 

  • Pacjenci z Polski – dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL.
  • Pacjenci z zagranicy – aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

 

Karta EKUZ stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu.