Menu

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja: budynek główny przy ul. Katowickiej 64, piętro II

Telefony:

  • sekretariat  (77) 44 33 599
  • ordynator (77) 44 33 385
  • dyżurka lekarska (77) 44 33 386
  • pielęgniarka oddziałowa (77) 44 33 316
  • dyżurka pielęgniarska (77) 44 33 315

 Ordynator: dr n.med. Józef Bojko  

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Aurelia Warzecha

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr piel. Weronika Wolny

Szpitalny Koordynator Transplantacyjny mgr piel. Artur Studniczek


Odział liczy 11 łóżek.

Oddział rozpoczął działalność na przełomie lat 1974 i 1975 i był pierwszym tego typu specjalistycznym oddziałem powstałym w województwie opolskim. Pierwszym ordynatorem oddziału był dr Bolesław Madej, następnie funkcję ordynatora pełniła dr Antonina Buchowiecka, a od 1995 roku ordynatorem jest dr Józef Bojko.
Pierwszą oddziałową była Irena Krupińska, z-cą-oddziałowej – Bernadeta Gruntowska.
Od początku działania oddział posiada akredytację do szkolenia specjalistycznego, zarówno pielęgniarek jak i lekarzy.

Profil działalności oddziału to:

  1. Intensywna Terapia
  2. Anestezjologia – znieczulenia wykonywane są na jednym z najnowocześniejszych w Europie bloku operacyjnym, oddanym do użytku w grudniu 2009 roku, oraz w pracowniach endoskopowych tutejszego szpitala (gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia).

Anestezjologia: znieczulenia wykonywane są na jednym z najnowocześniejszych w Europie bloku operacyjnym, oddanym do użytku w grudniu 2009 roku, oraz w pracowniach endoskopowych tutejszego szpitala (gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia). Jesteśmy liderem w naszej dziedzinie. Oddział jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął aktywną walkę z ciężką sepsą i był inicjatorem pilotażowego programu leczenia sepsy na Opolszczyźnie, który w następnych latach został wdrożony w całej Polsce.
Z inicjatywy naszego oddziału powstał kolejny program pilotażowy pt. „Szpital bez bólu”. Program rozpoczął się w 2006 roku. Zadaniem programu jest skuteczne leczenie bólu pooperacyjnego. Aktualnie program realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, a nasz Szpital posiada ogólnopolski certyfikat.
W szpitalu od kwietnia 2010 roku wprowadzono z inicjatywy naszego oddziału monitorowanie i uśmierzanie bólu we wszystkich oddziałach zgodnie z hasłem „Od diagnozy aż do wyleczenia uśmierzamy Twoje cierpienie”.

Oddział jest wyposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, co wymusza z natury swojej rzeczy znajomość i umiejętność obsługi aparatury medycznej, od której zależy zdrowie, a często życie chorego. Wymaga to od całości personelu – pielęgniarskiego, lekarskiego, fizykoterapeutów i wszystkich pozostałych pracowników – ustawicznego doskonalenia zawodowego.
Szkolenie dokonuje się w oparciu o staże, kursy, uczestnictwo w konferencjach i zjazdach specjalistycznych, a także szkolenia wewnątrzszpitalne i wewnątrzoddziałowe. Lekarze uzyskują kolejne stopnie specjalizacji, pielęgniarki tytuły licencjatów i magistrów pielęgniarstwa oraz specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki medycznej. Szkolenia obejmują również kursy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Stałe podnoszenie kwalifikacji umożliwiającej wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego i w konsekwencji wdrożenie nowoczesnych procedur jest naszą powinnością wobec pacjentów i społeczności opolskiej.

Przykładamy szczególną wagę  nie tylko do działalności merytorycznej (obsługa nowego sprzętu, wdrażanie wysokospecjalistycznych  technologii,  szkolenie personelu) ale również dbamy, by ludzie tu zatrudnieni stanowili Zespół otwarty na problemy pacjenta  i jego bliskich.