Menu

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lokalizacja: budynek główny przy ul. Katowickiej 64, piętro I

Telefony:

 • sekretariat – (77) 44 33 409 
 • ordynator – (77) 44 33 405
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 392, (77) 44 33 404
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 402
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 430, (77) 44 33 420

Ordynator:  lek.med. Jarosław Bednarek

Z-ca ordynatora:  lek.med. Krzysztof Lipski

Pielęgniarka oddziałowa:  mgr. Ewa Łysiak

Sekretarka medyczna:  Lucyna Bienek, Katarzyna Wójkowska

 

Oddział liczy 37 łóżek.

Stawiamy na połączenie doświadczenia, wysokiego wykształcenia oraz nowoczesnych metod leczenia chirurgicznego. Oddział przeprowadza zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego, ramiennego, diagnostykę artroskopową, rekonstrukcje więzadła krzyżowego stawu kolanowego, artroskopowe leczenie schorzeń barku oraz leczenie wad wrodzonych, rozwojowych i pourazowych narządu ruchu.

Organizacja pracy personelu Oddziału w oparciu o nowoczesne wzorce i normy Unii Europejskiej dodatkowo podwyższa jakość leczenia. Nowa sala operacyjna wyposażona w doskonały sprzęt pozwala na przeprowadzenie najbardziej skomplikowanych zabiegów operacyjnych.
Liczne kontakty z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi umożliwiają stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.
Wieloletnie doświadczenie w połączeniu z nowoczesnością pozwalają sprostać współczesnym wymaganiom.

Leczenie poszpitalne w trybie ambulatoryjnym zapewnia Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – tel. (77) 44 33 082 (rejestracja telefoniczna). 

IFORMACJE DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH W TRYBIE PLANOWYM

1. Pacjent powinien zgłosić się do Szpitala (budynek główny Szpitala, parter, pokój nr 10) w wyznaczonym terminie z niezbędnymi dokumentami, m.in.:

 • – Dowodem osobistym.
 • – Skierowaniem do oddziału.
 • – Potwierdzeniem odbytych szczepień, jeśli są wymagane.
 • – Historią choroby, jeśli jest wymagana,
 • – Drukiem E 106, w przypadku pacjentów pracujących za granicą.

2. Przed wyznaczonym terminem zabiegu Pacjent konsultowany jest przez ortopedę i anestezjologa, kwalifikujących do zabiegu operacyjnego.

WAŻNE: z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, jeżeli stan jego zdrowia uniemożliwia przeprowadzenie w wyznaczonym terminie zabiegu, termin ten może ulec zmianie.

3. Pacjent powinien zgłosić się na kwalifikację w wyznaczonym terminie z następującymi dokumentami:

 • – Zaświadczeniem od stomatologa, potwierdzającym brak próchnicy i stanów zapalnych          w jamie ustnej.
 • – Informacją od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) na temat stanu                zdrowia Pacjenta i przyjmowanych leków. (pobierz 1)
 • – Wypełnioną ankietą anestezjologiczną. (pobierz 2)

4. Terminy konsultacji kwalifikacyjnych i przyjęć do szpitala umawiane są telefonicznie  lub osobiście w sekretariacie Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

5. W dniu przyjęcia do Szpitala, Pacjent powinien zabrać ze sobą:

 • – Przybory toaletowe (mydło, szampon, ręczniki, pastę do zębów, szczoteczkę do zębów,        grzebień, itp.)
 • – Ubranie na zmianę (bieliznę, piżamę/dres, wygodne obuwie domowe).
 • – Pomoce ortopedyczne (kule, laski, balkoniki), jeśli są lub będą potrzebne.

6. Prosimy nie zabierać do Szpitala przedmiotów wartościowych, np.: zegarków, biżuterii, pieniędzy w gotówce. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta pozostawione bez opieki, niepozostawione w depozycie.

7. W przypadku kobiet w wieku rozrodczym zalecane jest przed przyjściem do szpitala wykonanie testu ciążowego. Ciąża jest przeciwskazaniem wykonywania planowych zabiegów operacyjnych.

8. Najczęściej planowane jest wykonanie zabiegu operacyjnego w następującym dzień przyjęcia do szpitala.

9. W przypadku osób przyjmujących przewlekle leki, m. in., na: nadciśnienie tętnicze, serce, astmę, cukrzycę, padaczkę, i inne,  konieczne jest poinformowanie o tym ortopedę i anestezjologa.

10. Leki przyjmowane przewlekle należy zażywać do dnia operacji za wyjątkiem leków przeciwzakrzepowych i przeciwcukrzycowych.

11. Leki takie jak:

 • acenokumarol, warfaryna należy odstawić na 4-5 dni przed planowanym zabiegiem.
 • klopidogrel (np. Plavix, Zyllt, Agregex, Areplex, Plavocorin, Trombex) należy odstawić na     5 dni przed planowanym zabiegiem.
 • tiklopidyna (Aclotin, Ticlo, Apo-Clodin, Iclopid) należy odstawić na 10 dni    przed                 planowanym zabiegiem.
 • tikagrelol (Brilique) ) należy odstawić na 7 dni przed planowanym zabiegiem.
 • Pradaxa lub Xarelto należy odstawić na 72 godziny przed planowanym zabiegiem,
 • metformina ( np. Metformax, Siofor, Formetic, Glucophage, Metformin) należy odstawić       na 48 godzin przed planowanym zabiegiem,
 • kwas acetylosalicynowy (np. Acard) w dawce 60-325 mg 1 x dz. nie wymaga zwykle         odstawienia.

12. Każde odstawienie lub zmiana leków musi odbywać się pod kontrolą lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego).

13. Przed zabiegiem zaleca się usunięcie lakieru z paznokci.

14. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego jest procesem długotrwałym i odpowiedzialnym. Należy pamiętać, że redukcja lub utrzymywanie prawidłowej wagi stanowi ważny element szybszego powrotu do sprawności. Ponadto proces leczenia i rekonwalescencji wspiera brak nałogów, zrównoważona dieta i aktywność fizyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W trakcie pobytu w oddziale:

1. W oddziale Pacjent zapoznawany jest z topografią i zasadami jego funkcjonowania, a także prawami i obowiązkami Pacjenta i zasadami korzystania  z sygnalizacji przyzywowej.

2. Lekarz oddziału bada Pacjenta, informując o ryzyku związanym z operacją; pobiera świadomą zgodę na zabieg operacyjny.

3. Na każdym etapie hospitalizacji personel oddziału służy pomocą zarówno pacjentowi, jak i jego bliskim.

4. Na każdym etapie hospitalizacji Pacjent może skorzystać z opieki duchowej  i psychologicznej.

5. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela personel medyczny oddziału, każdy w swoim zakresie.

 1. Wypis z oddziału:

 • – Pacjent w dniu wypisu otrzymuje:
 • – Kartę informacyjną leczenia szpitalnego.
 • – Zalecenia dotyczące dalszego postępowania.
 • – Zalecenia rehabilitacyjne i pielęgnacyjne.
 • – Skierowania do poradni specjalistycznych.
 • – Materiały edukacyjne (w przypadku pacjentów po endoprotezoplastyce biodra/kolana).
 1. Lekarz oddziału ustala Pacjentowi termin wizyty pierwszorazowej w Poradni Urazowo – Ortopedycznej, jeżeli Pacjent wyraża chęć korzystania z poradni poszpitalnej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Pacjent ma obowiązek potwierdzenia swojej gotowości do zabiegu operacyjnego na 30 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku niemożliwości dodzwonienia się do pacjenta przez sekretarkę oddziału, termin planowanego zabiegu może być odroczony w czasie.

W przypadku rezygnacji z zabiegu operacyjnego, z różnych przyczyn, prosimy  o wcześniejsze zgłoszenie zaistniałego faktu w sekretariacie Oddziału osobiście  lub telefonicznie, pod numerem telefonu: (77) 443 3409.

Do pobrania:

1. Broszura informacyjna dla pacjentów poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki biodra. (pobierz 3)

2. Broszura informacyjna dla pacjentów poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki kolana. (pobierz 4)

3. Ulotka informacyjna dla pacjenta dotycząca nosicielstwa gronkowca złocistego

(pobierz 5)

 

Mamy nadzieję, że pobyt w Oddziale pozwoli Pani/Panu

na powrót do sprawności i zdrowia.

ordynator oddziału

Jarosław Bednarek

WAŻNE INFORMACCJE DLA PACJENTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO ZABIEGU ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO

Jeśli masz prawidłową wagę ciała utrzymuj ją. Jeśli jesteś osobą otyłą, postaraj się zredukować masę ciała, co pozwoli zmniejszyć obciążenia endoprotezy po operacji.

Postaraj się osiągnąć jak najlepszą kondycję fizyczną przed operacją – wzmacniaj mięśnie górnej części ciała, co ułatwi korzystanie z balkonika i kul po operacji; wzmacniaj mięśnie nóg, to może skrócić czas twojego powrotu do pełnej sprawności po operacji

w pierwszych tygodniach po operacji endoprotezoplastyki biodra lub kolana możesz być osłabiony i mniej samodzielny, wymagać w domu opieki i pomocy ze strony drugiej osoby – na przykład w przygotowaniu posiłków, transporcie, zakupach, wykonaniu czynności higieny osobistej itp.Aby po powrocie do domu ze szpitala być jak najbardziej samodzielnym:

– umieść przedmioty codziennego użytku (okulary, telefon, leki, gazety itp.) w wygodnym miejscu w zasięgu ręki tak, aby nie trzeba było się po nie schylać albo wysoko sięgać

– unikaj korzystania ze schodów , np. na jakiś czas zrób sobie sypialnie w salonie, jeśli do tej pory była ona na piętrze

-przestaw meble tak, aby nie stanowiły przeszkody w poruszaniu się po domu z balkonikiem lub o kulach

-usuń z podłogi małe dywany, kable, podklej taśmą brzegi dywanów o dużej powierzchni

– zniweluj progi istniejące w mieszkaniu np. podkładając drewniane kliny

– zadbaj o dobre oświetlenie mieszkania

– możesz mieć problemy z podnoszeniem przedmiotów z podłogi, nie będziesz mógł też sięgać do stóp w trakcie zakładania bielizny, skarpetek, butów – pomoże ci w tych czynnościach chwytak „pomoc do nakładania skarpet” – możesz je zakupić w sklepach ze sprzętem medycznym

– dobra będzie również długa (50/60cm) łyżka do butów zagięta na końcu w formie haczyka

– jeśli nie będziesz mieć po operacji pomocy w robieniu zakupów, posiłków to przygotuj przed operacją zapasy żywności w lodówce, w formie mrożonek,

– zrób też większe zapasy rzeczy, których codziennie używasz.w łazience – jeśli masz taką możliwość – zamontuj uchwyty, barierki lub inne udogodnienia, które pomogą Ci korzystać bezpiecznie z toalety, wejść do wanny, kabiny prysznicowej. Przyda się w tych miejscach równiez mata antypoślizgowa.

trenuj w domu leżenie i spanie na plecach z lekko odwiedzionymi (rozsuniętymi ) nogami, ponieważ po operacji przez dłuższy czas (nawet kilka tygodni) będziesz spać i leżeć głównie w takiej pozycji. Dla bezpieczeństwa nogi operowanej będziesz mieć bowiem włożony między nogami specjalny klin (patrz zdjęcie poniżej), w domu również będzie on niezbędny. Klin możesz kupić w sklepie ze sprzętem medycznym.

O tym, czy po operacji będziesz chodzić z kulami, czy z balkonikiem, zadecyduje fizjoterapeuta w szpitalu po operacji.amiętaj, że po endoprotezoplastyce biodra nie będziesz mógł zginać nogi operowanej w stawie biodrowym więcej niż 90o (kąt prosty) dlatego będą ci potrzebne do siedzenia wysokie meble krzesło najlepiej z podłokietnikiem, a w WC podwyższona deska sedesowa.

- okulary, aparat słuchowy 
- ważne numery telefonów, telefon, ładowarka
- niewielka ilość drobnych pieniędzy np. na telewizor lub inne wydatki
- książkę, gazetę
- obuwie zamienne (papcie, klapki) – ważne aby były luźne, gdyż stopy, zwłaszcza ta nogi operowanej – będą opuchnięte
- skarpety z luźnym ściągaczem lub bez ściągacza – aby nie uciskał on nogi opuchniętej po operacji (np. takie jak na zdjęciu)