Menu

Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii, Gastroenterenterologii

Lokalizacja: budynek główny przy ul. Katowickiej 64, piętro III

Telefony:

  • sekretariat – (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
  • kierownik – (77) 44 33 548
  • dyżurka lekarska – (77) 44 33 509, (77) 44 33 548
  • pielęgniarka oddziałowa -(77) 44 33 549
  • dyżurka pielęgniarska -(77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423

Kierownik oddziału: lek. med. Dorota Zarańska

Zespół:

lek. med. Elżbieta Grochowska

lek. med. Andrzej Półkoszek

Pielęgniarka oddziałowa: specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, Krystyna Kloc

Sekretarka medyczna: Dorota Widz

Oddział chorób wewnętrznych przeszedł gruntowny remont w latach 2016-2017. Obecnie prowadzi się tu leczenie w ramach następujących pododdziałów:

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych, m.in. diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, takich jak: choroby serca, w tym choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, choroby naczyń obwodowych, choroby mikrokrążenia, niewydolność krążenia. 
Szpital w tym zakresie oferuje kompleksowe usługi na bazie własnych pracowni diagnostycznych oraz umów z innymi jednostkami ochrony zdrowia. W oparciu o posiadaną aparaturę medyczną wykonywane są tu testy wysiłkowe na bieżni ruchomej, badanie EKG 24-godzinne metodą Holtera, automatyczny 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, badanie echokardiograficzne, badania stress echo z dobutaminą, badanie przepływów obwodowych z użyciem technik dopplerowskich.

Zapewniamy możliwość kontynuowania leczenia stacjonarnego w trybie ambulatoryjnym:

  • w Poradni Kardiologicznej – tel. (77) 44 33 085 (rejestracja)
  • w Poradni Endokrynologicznej – tel. (77) 44 33 082 (rejestracja)
  • w Poradni Gastroenetrologicznej – tel. (77) 44 33 081 (rejestracja)
  • w Poradni Diabetologicznej – tel. (77) 44 33 553 (rejestracja