Menu

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

Lokalizacja: budynek zakaźny przy ul. Katowickiej 64, dogodne wejście od ul. Kośnego

Telefony:

  • izba przyjęć oddziału chorób zakaźnych – (77) 44 33 057
  • sekretariat – (77) 44 33 056
  • ordynator – (77) 44 33 035
  • dyżurka lekarska – (77) 44 33 044
  • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 051
  • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 016, (77) 44 33 043

Ordynator:  lek. med. Wiesława Błudzin – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

z-ca ordynatora: lek. med. Ireneusz Bańburski – specjalista chorób zakaźnych

Pielęgniarka oddziałowa: mgr pielęgniarstwa  Aleksandra Tkaczuk – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Zastępca pielęgniarki oddziałowej: lic. pielęgniarstwa Sylwia Kamińska

Oddział liczy 36 łóżek.

Oddział wraz z Izbą Przyjęć oraz Poradnią Chorób Zakaźnych mieści się w osobnym, wyremontowanym w 2010 roku oraz rozbudowanym w 2021 r. budynku. Obecnie jest to jeden z lepiej wyposażonych oddziałów w kraju. W 2021 roku oddano do użytku kolejne trzy izolatki ze śluzą dla personelu i komorą dekontaminacyjną. 
Pacjenci przebywają na salach 1,2 ,3 i 4 – osobowych.
Oddział jako jedyny w województwie pełni całodobowe dyżury lekarskie.

Przyjmowane są osoby dorosłe.

Pracują tu lekarze specjaliści chorób zakaźnych oraz wykwalifikowany personel pielęgniarski. Lekarze oraz pielęgniarki stale podnoszą swoje kwalifikacje. Oddział Chorób Zakaźnych zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i chorób wątroby.
Diagnozujemy i kompleksowo leczymy według najnowszych standardów przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B i C, przede wszystkim w ramach realizacji programów lekowych refundowanych  przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jako jedyni w województwie opolskim. Ponadto świadczymy usługi medyczne w zakresie ekspozycji zawodowej i pozazawodowej (narażenie na zakażenie HIV, HBV, HCV).
Jesteśmy ośrodkiem diagnozującym zakażenia HIV oraz leczących chorych na AIDS. Terapia prowadzona jest lekami antyretrowirusowymi w ramach umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS.
W związku z endemicznym występowaniem na terenie województwa opolskiego kleszczowego zapalenia mózgu i boreliozy zajmujemy się diagnostyką i leczeniem tych schorzeń wg odpowiednich rekomendacji.
Lekarze oddziału i poradni kwalifikują pacjentów pogryzionych przez zwierzęta do  szczepień przeciwko wściekliźnie.

Oddział posiada akredytację do odbywania staży specjalizacyjnych oraz prowadzenia specjalizacji z chorób zakaźnych.

Realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim Wydziału Przyrodniczo–Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Zapewniamy możliwość kontynuowania leczenia stacjonarnego w trybie ambulatoryjnym w Poradni Chorób Zakaźnych – tel. (77) 44 33 064 (rejestracja).

Przyjęcia pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem odbywają się z drugiej strony budynku, w tym celu udostępniono osobne wejście.

Przy Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu działa Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny. 

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny znajduje się w wydzielonym miejscu w budynku, gdzie mieści się Oddział Chorób Zakaźnych.

Aby wykonać test w kierunku HIV należy skierować się bezpośrednio do Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego. Nie trzeba zgłaszać się do Poradni Chorób Zakaźnych czy na Oddział Chorób Zakaźnych. Nie trzeba się rejestrować ani anonsować w rejestracji czy izbie przyjęć!

WARTO WIEDZIEĆ: Aby wykonać test w kierunku HIV nie trzeba mieć skierowania od lekarza, ubezpieczenia czy dowodu osobistego. Osoba zgłaszająca się do Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego pozostaje przez cały czas anonimowa i ma gwarancję poufności. Wynik badania odbiera się wyłącznie osobiście. Nie udziela się informacji o wynikach telefonicznie czy korespondencyjnie.
Najbardziej aktualne informacje o wszystkich Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Polsce są dostępne pod adresem: http://www.aids.gov.pl/pkd/
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny współfinansowany jest przez Krajowe Centrum ds. AIDS – agendy Ministerstwa Zdrowia.