Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: budynek główny przy ul. Katowickiej 64, piętro I i II

Telefony:

  • sekretariat – 77 4433690, fax(77) 44 33 551
  • ordynator – (77) 44 33 354
  • dyżurka lekarska – (77) 44 33 595
  • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 464
  • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 550, 44 33 558

 

Ordynator: dr n.med. Dariusz Woszczyk – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie hematologii

Zespół:

dr n. med. Marcin Wójtowicz – Zastępca Ordynatora

dr n. med. Joanna Pogrzeba – specjalista hematologii

lek. med. Anna Masternak – specjalista hematologii

lek. med. Paweł Chrząstek – specjalista hematologii

lek. med. Jedrzej Grad – specjalista hematologii

lek. med. Piotr Bodzioch – specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Agnieszka Kozak – rezydent

 

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Magdalena Gajdos

Sekretarka medyczna: Anna Walas

                                              Alicja Rejewska

 

Oddział zajmuje się leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń hematologicznych, zwłaszcza nowotworów układu krwiotocznego. Jako jedny w województwie opolskim zapewnia diagnostykę i specjalistyczne leczenie. Uczestniczy w licznych badaniach klinicznych, które umożliwiają części pacjentów dostęp do najnowszych terapii dotyczących leczenia szpiczaka, przewlekłej białaczki limfatycznej, przewlekłej białaczki szpikowej.

W czerwcu 2016 r. otrzymał Certyfikat Programu „W trosce o pacjenta”. To wyróżnienie przyznawane ośrodkom realizującym kompleksowa opiekę oraz zapewniającym wsparcie dla chorych cierpiących na przewlekłą białaczkę szpikową. Szpital Wojewódzki jest szóstym szpitalem w kraju, który otrzymał tak prestiżowy certyfikat.

Oddział realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim Wydziału Przyrodniczo–Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. 


Zapewniamy możliwość kontynuowania leczenia stacjonarnego

w trybie ambulatoryjnym w Poradni Hematologicznej
- tel. (77) 44 33 079 (rejestracja).