Menu

Oddział Kliniczny Pulmonologii

 Lokalizacja: budynek pulmonologii przy ul. Katowickiej 64, piętro II

 

Ordynator: dr  n. med. Ewa Skrzypczyńska – specjalista chorób płuc

Pielęgniarka oddziałowa: mgr pielęgniarstwa  Ewa Fornalik

Telefony:

  • sekretariat  (77) 44 33 284
  • ordynator (77) 44 33 253
  • dyżurka lekarska (77) 44 33 241
  • pielęgniarka oddziałowa (77) 44 33 282
  • dyżurka pielęgniarska (77) 44 33 285

Oddział liczy 32 łóżka.

Oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem wszystkich schorzeń dolnych dróg oddechowych ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej występujących i stwarzających poważny problem zdrowotny społeczeństwa tj. rakiem płuc (diagnostyka i chemioterapia), chorobą obturacyjną płuc, astmą oskrzelową. Odział korzysta z pracowni diagnostycznych Szpitala: endoskopowej, badań czynnościowych, Zakładu Radiologii. Wszystkie pracownie wyposażono w ostatnich latach w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. między innymi dzięki funduszom Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Oddział współpracuje z Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy we Wrocławiu w zakresie diagnostyki inwazyjnej i leczenia w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej. Raz w miesiącu dla pacjentów szpitalnych odbywają się w Oddziale konsultacje torakochirurgiczne i kwalifikacje chorych na miejscu do ewentualnego leczenia operacyjnego.

Oddział realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim Wydziału Przyrodniczo–Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. 

Zapewniamy możliwość kontynuowania leczenia stacjonarnego w trybie ambulatoryjnym w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy – tel. (77) 44 33 828 (rejestracja).

Ważne dla pacjenta:

Prosimy, aby Pacjenci na planowe przyjęcia zgłaszali się do Izby Przyjęć (pok. 10) .
W miarę możliwości, prosimy wziąć na oddział: kubek i sztućce, ubranie szpitalne (także dres), przybory toaletowe, ręcznik, leki, które pacjent pobiera na stałe (w oryginalnych opakowaniach), dokumentacje medyczną (zdjęcia, płytki CD, wyniki i wypisy szpitalne).
Jeśli pacjent nie może się zgłosić w planowym terminie na oddział, prosimy o informacje telefoniczną: (77) 44 33 284.

Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą odpłatnych badań w naszym cenniku.

https://szpital.opole.pl/uslugi-odplatne-cennik/