Menu

Odwiedziny chorych (poza czasem pandemii)

Szanowni Państwo, utrzymujemy część obostrzeń związanych z pandemią. Wynika to z Troski o Państwa zdrowie. Szczegółowe informacje w zakładce „Odwiedziny w czasie pandemii”

Chorych na terenie szpitala można odwiedzać codziennie do godziny 20.00.

Osoby trzecie przebywające w Szpitalu obowiązuje właściwe zachowanie podczas odwiedzania, aby nie narazić spokoju, godności osobistej i intymności innych pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz przestrzeganie i stosowanie się do zasad porządkowych oddziałów i poleceń personelu medycznego.

Małe dzieci mogą odwiedzać pacjentów wyłącznie z osobą dorosłą i za zgodą ordynatora, lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

Personel medyczny, w przypadkach niestosowania się osób trzecich do zasad określonych powyżej ma prawo nie wyrazić zgody na przebywanie osoby odwiedzającej w oddziale, jeżeli jej obecność może być uciążliwa dla pacjentów przebywających w oddziale.

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w Szpitalu, Dyrektor, jego zastępca  lub kierownik/ordynator oddziału może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta. W okresie pandemii koronawirusa odwiedziny chorych są ograniczone do przypadków niezbędnych i każdorazowo konsultowane z kierownictwem oddziału lub szpitala.