Menu

Odwiedziny i udzielanie informacji o stanie zdrowia

Szanowni Pacjenci i Wasi Bliscy

Oto obowiązujące w Szpitalu zasady odwiedzin Pacjentów:

Godziny odwiedzin: 15.00 – 18.00

Przy Pacjencie nie może przebywać więcej niż jedna osoba.

Wiek odwiedzających – powyżej 12 r. ż.

Konieczne zachowanie zasad: DDM

Prosimy nie siadać na łóżkach.

Ważne: Z uwagi na specyficzny profil pacjentów, w przypadku odwiedzin w oddziałach: pulmonologii, anestezjologii i intensywnej terapii, hematologii oraz chorób zakaźnych – na odwiedziny wymagana jest zgoda ordynatora lub lekarza dyżurnego.

 Ponadto, poza wskazanymi wyżej godzinami można odwiedzić Pacjenta w szczególnych przypadkach, takich jak :

  1. Konieczność udziału Pacjenta  w ważnych czynnościach związanych z jego sprawami życiowymi
  2. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia
  3. Złe rokowanie przebiegu choroby
  4. Konieczność udziału Pacjenta w sprawach urzędowych (złożenie pełnomocnictwa itp.)
  5. Chęć skorzystania z posługi duszpasterskiej.

Informacje o stanie zdrowia Pacjenta można uzyskać także telefonicznie. po weryfikacji za pomocą hasła uzyskanego od Pacjenta.