Oferty pracy

Szpitala Wojewódzkiego
w Opolu

Praca w Naszym Szpitalu

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie (umowa o pracę / umowa cywilnoprawna),
– terminową wypłatę wynagrodzenia,
– atrakcyjne formy wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(dopłaty do wypoczynku, dofinansowania do zajęć rekreacyjno – sportowych, karta MultiSport,
pożyczki zakładowe).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Prezes Szpitala Wojewódzkiego w Opolu zatrudni od zaraz: – lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,  w pionie urazowo ortopedycznym, w tym do pełnienia dyżurów medycznych; – lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu do pracy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej , w tym do pełnienia dyżurów medycznych. Atrakcyjne warunki zatrudnienia. Dołącz do naszego Zespołu. Kontakt: e-mail: rekrutacja@szpital.opole.pl tel.: 77 44 33 100 Adres:  Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w dziale księgowości Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

PDF_ICOON.png

BRAK OFERT                                                                                                         data dodania 04.03.2024

Prezes Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. zatrudni pracowników:

pielęgniarki / pielęgniarzy

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie (umowa o pracę / umowa cywilnoprawna),
– terminową wypłatę wynagrodzenia,
– atrakcyjne formy wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(dopłaty do wypoczynku, dofinansowania do zajęć rekreacyjno – sportowych, karta MultiSport,
pożyczki zakładowe).

Oferty proszę składać:

– osobiście w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, lub
– drogą mailową na adres : rekrutacja@szpital.opole.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w Dziale Żywienia Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Składanie ofert

osobiście w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53

drogą mailową na adres : 

Szpital Wojewódzki w Opolu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kośnego 53
45-372 Opole

Regon: 531418151

NIP: 754-31-06-048

Tel. sekretariatu zarządu i dyrekcji: