Menu

Osiągnięcia, Certyfikaty

Akredytacja Ministra Zdrowia

W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu od grudnia 2006 roku obowiązują procedury, standardy postępowania zgodnego z normą ISO 9001 i normą ISO 14001, ze względu na wdrożenie i stałą aktualizację wprowadzanych zmian zintegrowanego systemu zarządzania.

W październiku/ listopadzie 2015 roku przeszliśmy pozytywną weryfikację i otrzymaliśmy kolejne dwa certyfikaty na zgodność z normą ISO 27001:2013 oraz OHSAS 18001:2007.

Od września 2018 roku szczycimy się certyfikatami według normy ISO 9001:2015 oraz 14001:2015.

 

Zadowolenie naszych Pacjentów/ klientów/ pracowników oraz wzmacnianie wypracowanej przez lata dobrej pozycji Szpitala, jest dla nas motywacją do ciągłego doskonalenia.

 

Wdrożone systemy jakości umożliwiają sprawne kierowanie procesami na terenie Szpitala oraz wspomagają procesy zarządcze naszą jednostką, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi do pomiaru jakości, efektywności i skuteczności działań, a mianowicie:

  1. Poprawiają organizację pracy,

  2. Podnoszą prestiż,

  3. Pozwalają udokumentować podejmowane działania,

  4. Zapewniają systemowe zarządzanie zasobami, wiedzą oraz procesami,

  5. Uruchamiają proces ciągłego doskonalenia działalności poprzez identyfikację, analizę ryzyka w procesach, określania celów i zadań oraz zasad ich monitorowania, a także ich realizacji,

  6. Usprawniają przepływ informacji

Poprzez stosowanie takich narzędzi jak: audyty zewnętrzne, wewnętrzne (planowe, pozaplanowe), kliniczne, audyt II strony u dostawcy usług, analiza SWOT, analiza ryzyka w procesie, wyznaczanie celu i ocenę jego realizacji, liczne analizy porównawcze(benchmarking), stale się doskonalimy.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu dążymy do poprawy jakości usług, dbamy o bezpieczeństwo pacjenta , pracownika oraz bezpieczeństwo informacji, a także dążymy do minimalizacji negatywnego wpływu Szpitala na środowisko.

W naszej ocenie wdrożony i utrzymywany zintegrowany system zarządzania jest dojrzały, gdyż dotyka istoty działalności medycznej oraz jest wyznacznikiem budowania szpitala i poradni przyszłości.

 

Teresa Osadczuk – Witkowska

Pełnomocnik ds. ZSZ

Akredytacja Ministra Zdrowia

CERTYFIKAT LPZ III_Edycja_SzpitalWojewodzkiOpole
Cert Szpital bez bólu