Menu

Pododdział Diabetologii

 Lokalizacja: budynek główny przy ul. Katowickiej 64, piętro III

Telefony:

  • sekretariat – (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
  • ordynator – (77) 44 33 693
  • dyżurka lekarska – (77) 44 33 693
  • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 549
  • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423

 

Ordynator:  lek. med. Wanda Urbańska

Szpital Wojewódzki to miejsce kompleksowej opieki nad pacjentem diabetologicznych od momentu diagnostyki, po postawienie diagnozy i podjęcie właściwego leczenia, w tym zabiegowego. Pododział Diabetologii zajmuje się leczeniem cukrzycy: świeżo wykrytej, zdekompensowanej i niewyrównanej. W leczeniu wdrażamy terapię konwencjonalną, intensywną funkcjonalną insulinoterapię oraz terapię za pomocą pompy insulinowej.

Prowadzimy diagnostykę różnicową typów cukrzycy. Leczymy pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. Dysponujemy możliwością oceny powikłań cukrzycy oraz ich leczenia. Mamy możliwość prowadzenia ciągłego pomiaru glikemii przy pomocy aparatów I-PRO (tzw. Holter cukrowy), edukacji i rozpoczynania terapii przy pomocy osobistej pompy insulinowej oraz dalszego prowadzania terapii.
Prowadzimy edukację diabetologiczną wstępną i przypominającą w zakresie insulinoterapii, samokontroli i żywienia zarówno dla pacjentów i ich opiekunów. Konsultujemy pacjentów z cukrzycą w oddziałach Szpitala.
Posiadamy dostęp do szerokiego panelu badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej i endoskopowej.

Współdziałanie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów (na bazie Pododdziału Diabetologii, Bloku Operacyjnego, Poradni Diabetologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej) zapewnia pacjentom dostęp do kompleksowych świadczeń w zakresie terapii cukrzycy i stopy cukrzycowej.

Zapewniamy możliwość kontynuowania leczenia stacjonarnego w Poradni Diabetologicznej – tel. (77) 44-33-553 (rejestracja).

W Szpitalu funkcjonuje również pododdział Leczenia Stopy Cukrzycowej przy Oddziale Chirurgii Ogólnej – tel. (77) 44-33-339 (sekretariat).