Telefony:

  • sekretariat – (77) 44 33 412 lub (77) 44 33 472
  • ordynator – (77) 44 33 047
  • dyżurka lekarska – (77) 44 33 047
  • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 549
  • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423

Lokalizacja: budynek główny przy ul. Katowickiej 64, piętro III

Ordynator:  lek. med. Elżbieta Łomna – Bogdanov – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie endokrynologii

Zespół:

lek. med. Joanna Tabora-Ciszewska

lek. med. Beata Kowalska

lek. med. Aneta Czarnik

lek. med. Sebastian Spychała

 
Pododdział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych, a w szczególności diagnostyką i leczeniem chorób endokrynologicznych i metabolicznych (m.in. choroby tarczycy, nadnerczy, przysadki mózgowej, jąder, jajników, zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej).

Z uwagi na rozpowszechnienie chorób endokrynologicznych Pododdział jest nastawiony na szybką diagnostykę tych schorzeń, wykonując testy dynamiczne i niezbędne badania obrazowe.Szpital w tym zakresie oferuje kompleksowe usługi na bazie własnych pracowni diagnostycznych oraz umów z innymi jednostkami ochrony zdrowia.
Z uwagi na rozpowszechnienie chorób endokrynologicznych Pododdział jest nastawiony na szybką diagnostykę tych schorzeń. Wykonywane są testy dynamiczne i niezbędne badania obrazowe.

Zapewniamy możliwość kontynuowania leczenia stacjonarnego w trybie ambulatoryjnym w Poradni Endokrynologicznej – tel. (77) 44 33 240/292 (rejestracja).