Menu

Pododdział Gastroenterologii

Lokalizacja:  budynek główny przy ul. Katowickiej 64, piętro III

Telefony:

  • sekretariat – (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
  • ordynator – (77) 44 33 536
  • dyżurka lekarska – (77) 44 33 536
  • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 549
  • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423
  •  

 

Ordynator:  lek. med. Magdalena Żurek

 Pododdział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych, a w szczególności diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego (choroby przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, wątroby, woreczka żółciowego i dróg żółciowych oraz trzustki).

Szpital w tym zakresie oferuje kompleksowe usługi na bazie własnych pracowni diagnostycznych oraz umów z innymi jednostkami ochrony zdrowia.

Akredytacja do prowadzenia specjalizacji z zakresu gastroenterologii oraz staży cząstkowych z gastroenterologii wymaganych do specjalizacji z innych dziedzin.

Pododdział jest ośrodkiem referencyjnym dla Województwa Opolskiego w zakresie leczenia przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Leśniowskiego – Crohna).

Pododdział prowadzi leczenie biologiczne przewlekłych nieswoistych zapaleń jelita grubego, głównie choroby Cohna w ramach kontraktu z NFZ.

Zapewniamy możliwość kontynuowania leczenia stacjonarnego w trybie ambulatoryjnym w Poradni Gastroenterologicznej – tel. (77) 44 33 240/292 (rejestracja).