Menu

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Godziny pracy rejestracji bezpośredniej:

  • poniedziałek – piątek: 7.00 – 14.30

 Telefon:

  • 77 44-33-082

Godziny rejestracji telefonicznej: 

  • poniedziałek – piątek: 7.00 – 14.30

 

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 

Do zadań Poradni należy: udzielanie porad dla dzieci i dorosłych diagnozowanie i leczenie takich chorób jak: gruźlica płuc, P.O.Ch.P. – Przewlekła Obturacyjna Choroba Oskrzelowo-Płucna, astma oskrzelowa, zapalenie płuc o różnej etiologii, schorzenia śródmiąższowe płuc (np. zwłóknienie płuc, serkoidoza, pylica płuc. zatorowość płucna, przewlekły nikotynizm, rak płuc, zespół bezdechu sennego. Udzielamy pomocy w nagłej, nasilonej duszności w przebiegu astmy oskrzelowej czy P.O.Ch.P. (dożylne podanie leków oraz inhalacje), prewencja i wczesne wykrywanie chorób płuc, nowotworów, świadczenia konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami płuc, nowotworów, diagnostyka i leczenie chorób alergicznych, wykonywanie testów skórnych z alergenów wziewnych i pokarmowych.

Prowadzimy też m.in.: badanie czynnościowe płuc (spirometria), inhalacje, wymazy z nosa i gardła, odczulanie, spirometrię, EKG, saturację O2 pulsoksymetrem).

Kwalifikujemy do Domowego Leczenia Tlenem.

Prowadzimy też wstępną diagnostykę, wraz ze skierowaniem do ośrodka w Głuchołazach na badanie polisomnograficzne. Kierujemy chorych do zakładów leczniczych, zapewniamy opiekę poszpitalną w stosunku do chorych z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli.