Menu

Poradnia Chorób Zakaźnych

Godziny pracy rejestracji bezpośredniej:

  •   poniedziałek –  piątek: 7.00 – 14.30

 Telefon:

  • 77 44-33-064
  • 77 44-33-698

 Godziny rejestracji telefonicznej:

  •  poniedziałek  – piątek: 7.00 – 14.30

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (dogodne wejście od strony parkingów wewnętrznych)

Do zadań Poradni należy w szczególności:

> prewencja i wczesne wykrywanie chorób zakaźnych,

> świadczenie konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami wątroby, pasożytniczymi i odzwierzęcymi,

> opieka poszpitalna w stosunku do chorych z chorobami wątroby, chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi i narażonych na zakażenie wirusem HIV,

> kwalifikacja do szczepień przeciw wściekliźnie,

> poradnictwo i instruktaż przed i po wykonaniu testu na obecność wirusa HIV.