Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych – od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

W Szpitalu działa Rzecznik Praw Pacjenta (RPP).

Kontakt do RPP za pomocą poczty e-mail: rzecznikpacjenta@szpital.opole.pl

Kontakt osobisty: pok. 7 w budynku Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53 (godz.8.00-14.00)

Kontakt telefoniczny:  77 443 30 11 (godz.8.00-14.00)