Menu

Rada nadzorcza

1.Skład Rady Nadzorczej – II kadencji (powołanej Uchwałą Nr 13/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników)

 • Przewodniczący Rady: Janusz Hrynyszyn
 • Wiceprzewodnicząca Rady: Maria Bernat
 • Sekretarz Rady: Alina Janik

2. Skład Rady Nadzorczej – I kadencji (powołanej Uchwałą Nr 1/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników)

 • Przewodniczący Rady:
      Janusz Hrynyszyn
 • Wiceprzewodniczący Rady:
       Andrzej Kasiura
 • Sekretarz Rady:
       Jan Krzesiński