Szanowni Państwo w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ( w skrócie RODO) informujemy, że we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy przepisów RODO osobom, których dane są przetwarzane, można się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych p.Markiem Popiel:
– telefonicznie pod numer telefonu 77 44 33 697
– za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: iod@szpital.opole.pl
– korespondencyjnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.