Rejestracja telefoniczna

Zespół Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych.

Godziny pracy rejestracji bezpośredniej: 7:00-14:30
Godziny pracy rejestracji telefonicznej: 7:00-14:30

Poradnia diabetologiczna: wtorki, środy, czwartki: 10.00 – 12.00


 • 77 44 33 553 - Poradnia Diabetologiczna

77 44 33 064 - Poradnia Chorób Zakaźnych

77 44 33 082 - pozostałe poradnie:
chirurgiczna, ortopedyczna, dermatologiczna, reumatologiczna, nefrologiczna, hematologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, chorób płuc, gastroenterologiczna

Zasady przyjęcia:

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:
w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,
za odpłatnością – na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Osoby ze szczególnymi uprawnieniami rejestrowani są po przedstawieniu dokumentu uprawniającego.

Szczególne uprawnienia do rejestracji „poza kolejnością” mają:

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
kobiety w okresie ciąży
inwalidzi wojenni
inwalidzi wojskowi
kombatanci
dawcy przeszczepu i zasłużeni dawcy przeszczepu
zasłużeni honorowi dawcy krwi
inne osoby na podstawie ustaw szczególnych.

Lista telefonów

 • kierownik – (77) 44 33 468
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 573
 • rejestracja – (77) 44-33-999, (77) 44 33 419
 • przyjęcia planowe – (77) 44 33 356
 • kierownik – (77) 44-33-233
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44-33-232
 • dyżurka lekarska – (77) 44-33-214
 • sala dializ – (77) 44-33-230

Zakłady

Laboratorium Analityczne:

  • Rejestracja/Informacja : 77 44 33 236
  • Sekretariat/Informacja: 77 44 33 223
  • Kierownik: 77 44 33 220

Laboratorium Mikrobiologiczne:

  • Rejestracja: 77 44 34 172

Rejestracja: 77 44 33 652

 • Rejestracja: 77 44-33-600
 • Pracownia RTG nr 1 (SOR): 77 44-33-427
 • Pracownia TK (SOR) – 77 44-33-006
 • Pracownia RTG nr 2: 77 44-33-504
 • Kierownik : 77 44-33-473; 502-347-401
 • Gabinet opisowy i pokój lekarzy radiologów: 77 44-33-608
 • Kierownik zespołu techników: 77 44-33-391
 • Gabinet USG: 77 44-33-473

Pracownie

 • 77 44 33 308
 • 77 44-33-473
 •  77 44 33 085

(77) 44 33 306

Oddziały

 • sekretariat – (77) 44 33 339
 • ordynator – (77) 44 33 353
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 304
 • pielęgniarka oddziałowa – ( 77) 44 33 335
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 364
 • sekretariat – (77) 44 33 409 
 • ordynator – (77) 44 33 405
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 392, (77) 44 33 404
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 402
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 430, (77) 44 33 420
 • sekretariat – (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
 • kierownik – (77) 44 33 693
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 509, (77) 44 33 548
 • pielęgniarka oddziałowa -(77) 44 33 549
 • dyżurka pielęgniarska -(77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423
 • sekretariat  (77) 44 33 599
 • ordynator (77) 44 33 385
 • dyżurka lekarska (77) 44 33 386
 • pielęgniarka oddziałowa (77) 44 33 316
 • dyżurka pielęgniarska (77) 44 33 315
 • sekretariat – 77 4433690, fax(77) 44 33 551
 • ordynator – (77) 44 33 354
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 595
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 464
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 550, 44 33 558
 • sekretariat  (77) 44 33 284
 • ordynator (77) 44 33 253
 • dyżurka lekarska (77) 44 33 241
 • pielęgniarka oddziałowa (77) 44 33 282
 • dyżurka pielęgniarska (77) 44 33 285
 • sekretariat – (77) 44 33 066

 • ordynator – (77) 44 33 603

 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 077

 • pielęgniarka oddziałowa -(77) 44 33 068

 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 644

 • izba przyjęć oddziału chorób zakaźnych – (77) 44 33 057
 • sekretariat – (77) 44 33 056
 • ordynator – (77) 44 33 035
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 044
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 051
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 016, (77) 44 33 043
 • sekretariat – (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
 • ordynator – (77) 44 33 536
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 536
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 549
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423
 • sekretariat – (77) 44 33 412 lub (77) 44 33 472
 • ordynator – (77) 44 33 047
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 047
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 549
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423
 • sekretariat – (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
 • ordynator – (77) 44 33 693
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 693
 • pielęgniarka oddziałowa – (77) 44 33 549
 • dyżurka pielęgniarska – (77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423
 • sekretariat – (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
 • kierownik – (77) 44 33 693
 • dyżurka lekarska – (77) 44 33 509, (77) 44 33 548
 • pielęgniarka oddziałowa -(77) 44 33 549
 • dyżurka pielęgniarska -(77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423

Poradnie

 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-081
 • 77 44-33-583
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-553
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-082
 • 77 44-33-064
 • 77 44-33-082

Szpital Wojewódzki w Opolu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kośnego 53
45-372 Opole

Regon: 531418151

NIP: 754-31-06-048

Tel. sekretariatu zarządu i dyrekcji:

Ważne informacje dla Pacjentów naszego oddziału: