Rejestracja telefoniczna

Zespół Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych.

Godziny pracy rejestracji bezpośredniej: 7:00-14:30
Godziny pracy rejestracji telefonicznej: 7:00-14:30

Poradnia diabetologiczna: wtorki, środy, czwartki: 10.00 – 12.00


  • 77 44 33 553 - Poradnia Diabetologiczna

77 44 33 064 - Poradnia Chorób Zakaźnych

77 44 33 082 - pozostałe poradnie:
chirurgiczna, ortopedyczna, dermatologiczna, reumatologiczna, nefrologiczna, hematologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, chorób płuc, gastroenterologiczna

Zasady przyjęcia:

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:
w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,
za odpłatnością – na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Osoby ze szczególnymi uprawnieniami rejestrowani są po przedstawieniu dokumentu uprawniającego.

Szczególne uprawnienia do rejestracji „poza kolejnością” mają:

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
kobiety w okresie ciąży
inwalidzi wojenni
inwalidzi wojskowi
kombatanci
dawcy przeszczepu i zasłużeni dawcy przeszczepu
zasłużeni honorowi dawcy krwi
inne osoby na podstawie ustaw szczególnych.

Lista telefonów

Zakłady

Pracownie

Oddziały

Poradnie

Szpital Wojewódzki w Opolu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kośnego 53
45-372 Opole

Regon: 531418151

NIP: 754-31-06-048

Tel. sekretariatu zarządu i dyrekcji:

Ważne informacje dla Pacjentów naszego oddziału: