Menu

Zakład Medycyny Nuklearnej

Jesteśmy jedynym takim zakładem na Opolszczyźnie. Pracuje tu wysokokwalifikowana kadra, zakład jest też doskonale wyposażony.

Telefony:

Rejestracja: 77 44 33 652

Czynna: od pon. do pt.  w godz.: 7.30 – 14.30.

email: zmn@szpital.opole.pl

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (dogodne wejście od strony szpitalnego dziedzińca) .

UWAGA: OBECNIE Z POWODU PRAC BUDOWLANYCH PROSZĘ PORUSZAĆ SIĘ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI NA TABLICACH INFORMACYJNYCH.

  

Kierownik:

dr hab. n. med. Diana Jędrzejuk

specjalista medycyny nuklearnej i chorób wewnętrznych

Personel Zakładu:

dr n. med. Aleksander Skoczylas – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii, specjalista w zakresie medycyny nuklearnej

mgr Agnieszka Kluza – Specjalista Fizyki Medycznej i Radiofarmacji / Inspektor Ochrony Radiologicznej

Anna Gołębiowska – Starsza Pielęgniarka

Irena Linkert – Licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Ewa Centner-Łubocka – Starszy technik analityki medycznej

Alina Partyka – Technik elektroradiolog

Mirosław Żyła – Starszy technik analityki medycznej

Justyna Raniszewska – sekretarka medyczna / rejestratorka

Zakład Medycyny Nuklearnej ma umowę z NFZ.

Skierowanie (refundowane przez NFZ) powinno zawierać:

pieczątkę jednostki kierującej na badanie zawierającą NIP, REGON oraz numer umowy z NFZ, pieczątkę lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu, dane pacjenta, rodzaj badania, cel badania.

  •  

Na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz. U z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) Art. 32c. 1 informujemy, że stosowanie źródeł promieniotwórczych oraz źródeł promieniowania jonizującego na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, ul. Katowicka 64, 45-061 Opole – nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Poziom zmierzonych dawek promieniowania na zewnątrz obiektu jest na poziomie tła naturalnego promieniowania.

Informacje dla pacjentów

Po otrzymaniu skierowania proszę zasięgnąć informacji na temat właściwego przygotowania do badania w naszej rejestracji tel. 77 443 36 52 i postarać się zastosować do zaleceń.

Prosimy o skonsultowanie z lekarzem prowadzącym naszych zaleceń, zwłaszcza tych dotyczących ewentualnego odstawienia leków!

Bezwzględnym przeciwwskazaniem wykonywania badań izotopowych jest ciąża pacjentki.

Jeśli nie masz pewności, czy nie jesteś w ciąży – odłóż badanie na później. Kobietom w wieku rozrodczym zaleca się wykonywanie badań w pierwszej połowie cyklu miesięcznego, kiedy prawdopodobieństwo ciąży jest minimalne. Nie powinno się także wykonywać badań tego typu u kobiet karmiących piersią – nie jest to jednak przeciwwskazanie bezwzględne.

Prosimy o przychodzenie na badania punktualnie w wyznaczonym terminie, ponieważ Państwa spóźnienie przesuwa w czasie badania dalszych osób, powodując przedłużenie ich oczekiwania.

Pacjentom w dniu badania nie powinny towarzyszyć małe dzieci i kobiety w ciąży.

W dzień badania proszę przynieść ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający Państwa tożsamość.

Prosimy o przyniesienie ze sobą wyników wcześniejszych badań, które mogą być przydatne naszym lekarzom w analizie scyntygramów (dostarczone wyniki zwracamy wraz z wynikiem i opisem naszego badania).

Po zakończeniu badania należy zapewnić sobie możliwość przyjęcia dużej ilości płynów w celu przyśpieszenia wydalania preparatu izotopowego z organizmu.

Po badaniu izotopowym należy ograniczyć kontakt z dziećmi i kobietami w ciąży (zarówno w domu jak i w środkach transportu publicznego) – dotyczy to szczególnie badań wykonywanych izotopem jodu.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu chory nie będzie mógł przybyć na badanie w określonym terminie, lub jeśli spodziewane jest spóźnienie należy natychmiast powiadomić o tym fakcie pracowników Zakładu!