Menu

Zasady przyjmowania paczek dla Pacjentów Szpitala Wojewódzkiego (w czasie pandemii)

Paczki winny być przekazywane w szczelnie zamkniętych torbach i czytelnie opisane.

W paczkach nie powinno być rzeczy łatwopsujących się oraz wartościowych; szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przekazane tą drogą. 

Poniżej prezentujemy zasady przekazywania przez Bliskich paczek dla Pacjentów poszczególnych oddziałów naszego Szpitala.

W  KLINICZNYM ODDZIALE CHORÓB PŁUC paczki należy przynosić codziennie w godz.: 11.00-14.00.

W oddziałach: WEWNĘTRZNY, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, HEMATOLOGII, ANASTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – w godz.:10.30-14.00 i 16.00-17.00 a w soboty i w niedziele – 14.00 – 15.00.

W KLINICZNYM ODDZIALE DERMATOLOGII codziennie  w godz.: 14.00-16.00.

W KLINICZNYM ODDZIALE CHORÓB ZAKAŹNYCH codziennie w godz.: 7.00-14.00 (wejście od strony poradni) oraz w godz.: 14.00-19.00 (wejście od strony oddziału) 

ODZIAŁ PULMONOLOGII

ODDZIAŁ DERMATOLOGII

ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH