Menu

Diagnostyka Układu Krążenia - Pracownie Kardiometrii i Echokardiografii

Telefon: (77) 44 33 306

Pracownia jest czynna:

  • poniedziałe- piątek: 7.00 do 14.30

 

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (dogodne wejście od strony szpitalnego dziedzińca)

 

W Pracowni Diagnostyki Układu Krążenia wykonujemy badania czynnościowe układu krążenia, takie jak: próba wysiłkowa, 24-godzinne monitorowanie EKG (Holter EKG), 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy).

W pracowni można też wykonać badania obrazowe ultrasonograficzne serca i dużych naczyń, zarówno przez ścianę klatki piersiowej (TTE) jaki i przeprzełykowych (TEE). 

Badania można wykonywać w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (ze skierowaniem z poradni przyszpitalnych) lub odpłatnie (wpłata w Kasie Szpitala przed badaniem).

Badanie EKG metodą Holtera: badanie wykonywane, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę, a nie kilkadziesiąt sekund – jak przy tradycyjnym badaniu EKG. Podczas wizyty u kardiologa na twojej klatce piersiowej przyklejone zostaną specjalne jednorazowe elektrody. Zapis EKG w sposób ciągły rejestrowany jest na taśmie magnetofonowej lub innym nośniku danych np. karty pamięci Flash w urządzeniu przypominającym wielkością i wyglądem walkmana. Urządzenie to zamocowane jest w specjalnej kaburze, z którą pacjent nie rozstaje się przez cały czas badania.
Badanie holterowskie nie zastępuje spoczynkowego badania EKG. Badanie trwa całą dobę – pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej – badanie ma sens, jeśli rejestruje czynność serca podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen.
Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany w pracowni holterowskiej a zapisane dane oceniane są przez kardiologa. Zapis z taśmy magnetycznej lub innego nośnika danych wprowadzany jest do komputera i analizowany przez specjalistę.

Wskazania do badania EKG metodą Holtera:

zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez pacjenta);

bradykardia – wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę – wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych);

choroba niedokrwienna serca – zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego;

ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem (stymulatorem serca);

omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności – potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn kardiologicznych.