Podpisanie porozumienia między Szpitalem Wojewódzkim w Opolu a Fundacją Przemijanie.

Porozumienie w sprawie opieki poszpitalnej dla naszych Pacjentów

Summary

Szpital Wojewódzki w Opolu podpisał porozumienie w Fundacją Przemijanie, zgodnie z którym niesamodzielni Pacjenci Szpitala a także ich rodziny otrzymają wsparcie w poszpitalnej opiece nad Pacjentem, jego rehabilitacji oraz w "poruszaniu się" po systemie zdrowia.

Wiele razy przy okazji wypisów Pacjentów z oddziałów szpitalnych słyszymy zarówno od Pacjenta jak i  krewnych, że nie są gotowi iść do domu, nie są w stanie zapewnić Pacjentowi właściwej opieki. Boją się,  że nie sprostają obowiązkom związanym z pielęgnacją, rehabilitacją. Co więcej – często Pacjenci i ich krewni nie wiedzą, jakie  wsparcie im się należy.

– Nie wiedzą jakie recepty mogą otrzymać od lekarzy w POZ.  – podaje przykład Magdalena Osińska-Krzywilk, Prezes Zarządu Fundacji „Przemijanie”. – System zdrowia i opieki w Polsce jest bardzo skomplikowany, Pacjenci potrzebują wsparcia, aby się w nim poruszać.

Szpital Wojewódzki w Opolu oraz Fundacja Przemijanie w Opolu podpisały porozumienie, na mocy którego Pacjenci wypisywani ze Szpitala oraz ich krewni będą mogli oczekiwać wsparcia w opiece poszpitalnej.

Jak wynika z porozumienia Fundacja zobowiązuje się do objęcia Pacjentów Szpitala, którzy po leczeniu szpitalnym wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, opieką poszpitalną, w szczególności
w zakresie:

 1. porad związanych z zabezpieczeniem opieki w środowisku domowym,
 2. udzielania świadczeń opiekuńczych w środowisku domowym,
 3. zabezpieczenia w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do codziennego funkcjonowania po wcześniejszym indywidualnym dobraniu go do pacjenta,
 4. konsultacji i świadczeń fizjoterapeutycznych w Fundacji,
 5. pomocy prawnej w zakresie opieki zdrowotnej czy zabezpieczenia czynności prawnych związanych ze zdrowiem w codziennym funkcjonowaniu,
 6. pomocy w wypełnianiu i składaniu wniosków do instytucji prowadzących opiekę długoterminową,
 7. zabezpieczenia lub pomocy w zabezpieczaniu usług społecznych związanych
  z codziennym funkcjonowaniem pacjenta,
 8. pomocy w zabezpieczeniu świadczeń pielęgniarskich,
 9. edukacji pacjenta i jego rodziny w zakresie sprawowania opieki w domu.

Porozumienie podpisano dziś (19 czerwca) i od razu kierownicy/ordynatorzy poszczególnych oddziałów przystąpili do ustalania szczegółowych zasad współpracy z Fundacją. Na wszystkich oddziałach będą dostępne informacje dotyczące możliwości wsparcia przez Fundację, w szczególności otrzymają te informacje Pacjenci niesamodzielni, przygotowywani do wypisu. 

Jak wynika z porozumienia Fundacja zobowiązuje się do objęcia Pacjentów Szpitala, którzy po leczeniu szpitalnym wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, opieką poszpitalną.