Chirurdzy operujący na sali operacyjnej

Stawiamy na leczenie oszczędzające

Summary

Prewencyjne leczenie zespołu stopy cukrzycowej powoduje, że zmniejszyła się liczba przeprowadzonych amputacji kończyn dolnych.

Wysoki wskaźnik amputacji kończyn dolnych, szczególnie u pacjentów cierpiących na zespół stopy cukrzycowej (ZSC) to problem wielu oddziałów chirurgicznych. W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu postanowiliśmy go rozwiązać: zmniejszyć liczbę zabiegów amputacji a zwiększyć leczenie oszczędzające. Postawiliśmy też na profilaktykę.
Jak informuje chirurg, dr Przemysła Bednarek – w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej opracowano i zrealizowano projekt „Zmniejszenie liczby amputacji stóp pacjentów z Zespołem Stopy Cukrzycowej”

W ramach projektu:

  1. Przeszkolono personel lekarski i pielęgniarski na temat leczenia i pielęgnacji stopy cukrzycowej w OChO.
  2. Wdrożono przeprowadzanie rutynowych badań wśród pacjentów z ZSC hospitalizowanych w Oddziale, polegających na wykonywaniu USG Dopplera oraz RTG kończyn dolnych czyli postawiono na jak najszybsza diagnistykę
  3. Zastosowano – jako działanie prewencyjne – terapię podciśnieniową oraz tzw. opracowywanie przez chirurga zmienionej chorobowo kończyny, a także oczyszczanie z ewentualnym usunięciem fragmentów kości.
 
Wszystko to przyniosło efekt. Zmniejszono liczbę amputacji całkowitych i częściowych o ponad 50%
– I co najważniejsze: Uzyskano zadowolenie wielu pacjentów – podkreśla chirurg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *